Małopolskie Dni Książki KSIĄŻKA I RÓŻA 2015

A dzisiaj?… rozpoczynamy  właśnie Małopolskie Dni Książki KSIĄŻKA I RÓŻA. Pamiętajmy, że każda okazja do świętowania z książką i jej celebracja – jest dobra!  Startujemy warsztatami rękodzieła, na których wspólnie z naszymi czytelnikami i Grupą Śpiewaczo-Obrzędową “Płazianki” robimy róże – symbol Dni Książki.

Małopolskie Dni Książki KSIĄŻKA I RÓŻA 2015 Czytaj więcej »