W listopadzie w ramach akcji “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” prowadziliśmy kampanię, która miała na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji tego zjawiska.

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje, przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych, wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Kampania była skierowana do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku.

Dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkół podstawowych wzięli udział w konkursie plastycznym pod nazwą “Niską emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”. W konkursie wzięło wdział 7 przedszkoli samorządowych oraz 5 szkół podstawowych. Na konkurs wpłynęło 61 prac. W kategorii przedszkola nagrodziliśmy 7 dzieci, w kategorii klasy 0-3: 4 uczniów a w kategorii klasy 4-6: 5 uczniów. Nagrody zostały wręczone podczas happenigu na zakończenie projektu 28 listopada 2016. Placówki biorące udział w konkursie otrzymały materiały edukacyjne, plakaty i ulotki dotyczące kampanii oraz otrzymały nagrody w poszczególnych kategoriach. Została również przyznana jedna nagroda specjalna dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Chrzanowie, za zaangażowanie największej liczby uczestników w obu kategoriach wiekowych.
Uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych wzięli udział w warsztatach ekologicznych “Niska emisja – wielka sprawa”, prowadzonych przez pana Bogdana Bębenka z firmy “Zielona Planeta”. W warsztatach wzięło udział 330 uczniów z PG nr 1 w Chrzanowie, PG nr 2 w Chrzanowie, II LO w Chrzanowie, PCE w Chrzanowie oraz SOSW w Chrzanowie.

Dorośli mieszkańcy Gminy Chrzanów mogli skorzystać z wykładów “Niska emisja – wielka sprawa”, prowadzonych przez pracowników firmy Veolia Południe: pana Mateusza Rachwał, pana Piotra Szumniaka oraz pana Dariusza Musiała. Wykłady odbywały się w MBP w Chrzanowie przy ul. Broniewskiego 10C oraz naszych filiach bibliotecznych: w Balinie, Luszowicach, Pogorzycach i Płazie. Wzięło w nich udział 70 osób.

Dzięki współpracy z panią Barbarą Smolarską z firmy wydawniczej Głos – Małopolskie Gazety Lokalne, zorganizowaliśmy przed budynkiem biblioteki wystawę kotłów niskoemisyjnych. Zaprezentowały się na niej cztery firmy: Defro, Stalmark, Zgoda i Tekla. Zainteresowanych zakupem było ok. 60 osób, które mogły porozmawiać z przedstawicielami firm, poznać warunki finansowe, zabrać ulotki i prospekty techniczne a nawet zaobserwować sam proces spalania paliwa w kotle.

Współpraca z firmą Veolia Południe zaowocowała dodatkową ofertą dla przedszkoli i szkół: Dzień Otwarty Chrzanowskiej Ciepłowni. Nauczyciele mogli umawiać grupy na niecodzienne zwiedzanie Ciepłowni z przewodnikiem. Firma miała również swoje stoisko na happeningu podsumowującym projekt i przygotowała gadżety dla uczestników zajęć.
W konkursie dla dorosłych “Tablety za bilety” zorganizowanym wspólnie z ZK”KM” w Chrzanowie, który miał na celu promocję komunikacji miejskiej, jako alternatywnej formy transportu mieszkańców Gminy Chrzanów, została nagrodzona jedna osoba, która uzbierała 13 biletów jednorazowych.

Podsumowanie projektu odbyło w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznwej w Chrzanowie 28 listopada 2016. Był to happening – warsztaty ekologiczne z Fundacją Ekologiczną “Arka” z Bielska-Białej. Wzięło w nim udział 300 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów. Podczas warsztatów uczestnicy mieli wiele atrakcji: EKO Memory – gra przestrzenna o tematyce zmian klimatycznych i oszczędzania energii, Zielone kino – rowery produkujące prąd napędzają komputer i rzutnik, dzięki czemu można obejrzeć pokaz multimedialny, Gra planszowa – przestrzenna gra ekologiczna oraz wystawa “Zadbaj o klimat”, którą można oglądać w holu biblioteki do 10 stycznia 2017. Było stanowisko z Zielonymi Grami planszowymi oraz z tabletami na których dzieci mogły zagrać w grę “Czarny Smog”. Do zdobycia były nagrody od firmy Veolia Południe, kalendarze na rok 2017 z nagrodzonymi pracami w konkursie plastycznym, każdy uczestnik otrzymał balonik “Niska emisja”.

Pamiętajmy, że niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska “Air quality in Europe – 2012 report” 1 podano, że 21% ludności miast europejskich w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenia pyłu zawieszonego PM10, który jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego występujących w powietrzu. Z raportu wynika również, że liczba osób narażonych na nadmierne stężenie pyłu PM2,5, a także benzo(a)pirenu (BaP) sięgała aż do 30% ludności miast europejskich. Aby nasze powietrz było czystsze a przyszłe pokolenia zdrowsze, musimy zacząć zmianę od siebie a w swoim środowisku, każdy z nas powinien stać się edukatorem. Tylko dobrym przykładem zachowań proekologicznych, możemy wpłynąć na poprawę stanu powietrza

Scroll to Top