Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada 2018

W ramach ekologicznej kampanii edukacyjnej “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” prowadziliśmy działania, które miały na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji tego zjawiska.

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Kampania była skierowana do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku.

Uczniowie szkół podstawowych i średnich wzięli udział w konkurs fotograficznym pt. “Nasza misja, to niska emisja”. Na konkurs wpłynęło 10 prac. Nagrody za zajęcie I, II i III miejsca zostały wręczone podczas happenigu na zakończenie projektu 26 listopada 2018. Placówki biorące udział w konkursie otrzymały materiały edukacyjne, plakaty i ulotki dotyczące kampanii..

Dorośli mieszkańcy Gminy Chrzanów mogli obejrzeć pokazy ekologicznego spalania “Ekonomiczne palenie w najprostszych piecach i kotłach” . Pokazy prowadziła firma “Czyste Ogrzewanie” podczas imprez Pogorzycka Sielanka i Święto Miodu w Płazie i obejrzało je ok. 500 osób. W dniach 19.11.2018 i 22.11.2018 odbyły się dwie prezentacje pt. “AIRLY. System monitorowania jakości powietrza Gminy Chrzanów” – z pokazem działania aplikacji do kontrolowania poziomu zanieczyszczenia powietrza oraz lokalizacji sensorów na terenie miasta i gminy. Wzięło w nich udział 55 osób.

Przedszkolaki wzięły udział w przedstawieniu teatralnym z przesłaniem ekologicznym “SMOG WAWELSKI”. Spektakl w wykonaniu Studia Małych Form Teatralnych Sztuka w Trzebini. Kolejnym działaniem skierowanym do najmłodszych były warsztaty “CZERWONY KAPTUREK W MIEŚCIE” prowadzone przez pracowników firmy Veolia Południe. Dzięki warsztatom dzieci zdobyły wiedzę na temat niskiej emisji a idea poszanowania energii cieplnej i ochrony środowiska naturalnego została przedstawiona w bajce “Czerwony Kapturek w mieście”. Spektakl obejrzało 96 osób, a w warsztatach wzięło udział 81 osób.

Młodzieży starszej zaproponowaliśmy udział w warsztatach w nowoczesnym laboratorium Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. W programie warsztatów: jak zbudować kolektor słoneczny, jak działają ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie energii wiatru i wody, przyczyny i zapobieganie niskiej emisji. Wzięło w nich udział 50 uczniów.

Kolejną atrakcyjną formą edukacji był REJS PO PRZYCZYNACH, OGRANICZANIU I LIKWIDACJI NISKIEJ EMISJI. Warsztaty odbywały się podczas jednogodzinnego rejsu Wisłą statkiem Nimfa. Dla dzieci klas 4-7 program obejmował zagadnienia niskiej emisji oraz wykorzystania paneli PV, pompy ciepła i kolektorów słonecznych, łamigłówki, krzyżówki i zadanie w postaci segregacji rzeczy możliwych do spalenia w kotle. Dla starszej młodzieży podczas rejsu wykład na temat odnawialnych źródeł energii. Z oferty tej skorzystało 40 uczniów.

Podczas imprezy miejskie “Spacer po zdrowie” odbył się pokaz mody antysmogowej “OTOSMOG”. Zaprezentowaliśmy mieszkańcom różne ich rodzaje, zastosowanie, właściwy dobór oraz wzornictwo masek antysmogowych casualowych, sportowych (do biegania, do jazdy na rowerze) dla dzieci i dla alergików.

Prowadziliśmy warsztaty ekologiczne “EKOROBOTY” dla dzieci i młodzieży z podstaw programowania z wykorzystaniem robotów. W warsztatach wzięło udział 60 uczniów.

Podsumowanie projektu odbyło w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznwej w Chrzanowie 26 listopada 2018. Uczniowie szkół: SP nr 1 w Chrzanowie, SP Balin, SP nr 6 w Kościelcu oraz SP nr 3 w Chrzanowie budowali “EKO MASZYNĘ dla Chrzanowa”. Ekologiczny performens tworzenia i uruchamiania Mechanizmu Goldberga w którym jeden ruch potrafił uruchomić całą machinę był świetną okazją do nauki ekologii, fizyki i mechaniki oraz integracji i nauki pracy w grupie. W zabawia wzięło udział 150 uczniów.


Pamiętajmy, że niska emisja jest źródłem wielu zanieczyszczeń powietrza, m.in. pyłów PM oraz trwałych zanieczyszczeń organicznych, np. HCB, PCDD czy WWA. W raporcie Europejskiej Agencji Środowiska “Air quality in Europe ? 2012 report”1 podano, że 21% ludności miast europejskich w 2010 r. było narażonych na nadmierne stężenia pyłu zawieszonego PM10, który jest jednym z najważniejszych zanieczyszczeń pod względem szkodliwości dla zdrowia ludzkiego występujących w powietrzu. Z raportu wynika również, że liczba osób narażonych na nadmierne stężenie pyłu PM2,5, a także benzo(a)pirenu (BaP) sięgała aż do 30% ludności miast europejskich. Aby nasze powietrz było czystsze a przyszłe pokolenia zdrowsze, musimy zacząć zmianę od siebie a w swoim środowisku, każdy z nas powinien stać się edukatorem. Tylko dobrym przykładem zachowań proekologicznych, możemy wpłynąć na poprawę stanu powietrza.

Scroll to Top