Ferie z filmem w bibliotece

Okres ferii zimowych to nie tylko czas odpoczynku. Uczniowie II LO w Chrzanowie często poświęcają go na kreatywne zajęcia prowadzone przez nauczycieli swojej szkoły. Tym razem spotkanie poświęcone było architekturze, sztuce i symbolice gotyku pn. Łuki w górę, czyli jak powstała katedra gotycka, które poprowadził nauczyciel Adam Majcherczyk oraz Marta Oczkowska.

Młodzież obejrzała krótkometrażowy film w reżyserii Tomasza Bagińskiego Katedra, który stał się punktem wyjścia do dyskusji nt. symboliki katedry, jako budowli sakralnej, znaczenia jej stylu, zdobień i elementów architektonicznych. Uczniowie dzięki obrazowi filmowemu, prezentacji zawierającej najważniejsze zagadnienia dot. stylu gotyckiego oraz zadaniom praktycznym z wykorzystaniem źródeł informacji dostępnych w Czytelni Naukowej, uzupełnili i utrwalili swoją wiedzę z zakresu historii sztuki.

Scroll to Top