Wybory 27 maja 1990 inspiracją do akcji zbierania wspomnień

Ogłaszamy akcję zbierania materiałów - ulotek, plakatów, pamiątek, dokumentów, fotografii, prasy, informacji, nagrań, relacji, wspomnień.

27 maja mija 30 lat od pierwszych wyborów do samorządu terytorialnego w Polsce, który został zniesiony w 1950 r.
Jak wyglądała kampania wyborcza i pierwsze wybory samorządowe w Chrzanowie, na ziemi chrzanowskiej w Małopolsce i Górnym Śląsku? Kto startował? Jaki skład miała pierwsza rada miejska? Ilu liczyła członków? Kto był pierwszym wójtem/burmistrzem/prezydentem? Jakie komitety wyborcze wystawiły swoich kandydatów do rad gmin?

Zapraszamy do udziału w akcji, która rozpoczyna projekt “Solidarni w niepodległości”.

Udostępnione materiały zostaną zdigitalizowane i zwrócone w nienaruszonym stanie właścicielom. Uczestnicy akcji będą mogli zaprezentować swoje zbiory, wspomnienia, wyniki badań na wystawie i podczas Forum Regionalnego “Między Małopolską a Górnym Śląskiem”, które odbędzie się 22-23 października 2020.

Twórz z nami Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.
Kontakt: Dział Informacji regionalnej tel. 32 763 27 48, e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

Włącz się do akcji

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej – zbiór fotografii, listów, pamiętników oraz dokumentów udostępnianych do celów edukacyjnych czytelnikom, regionalistom i poszukującym wiedzy o regionie.

Scroll to Top