Zakup serwera głównego dla biblioteki

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2020 AG.3.382.09.2020

Przedmiot zamówienia:
Zakup serwera głównego dla biblioteki

Zapytanie ofertowe z dnia 15.04.2020
Formularz oferty

W odpowiedzi na zapytanie jednego z oferenów odnośnie zamieszczenia wzoru umowu
poniżej zamieszczemy wzór umowy na “Zakup serwera głównego dla biblioteki”.

Odpowiedzi na zapytania oferenów:
Pytanie 1.
Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie serwera Fujitsu RX2540 M5 z dyskami o pojemności netto min. 2,7 TB ?

Aktualnie wymagane są 4 dyski po 900 GB SAS każdy z kontrolerem RAID, co sugeruje, iż w RAID 5 pojemność netto przestrzeni dyskowej wynosić ma 2,7 TB. Dyski 900 GB SAS są bardzo trudno dostępne. Jest kilka rozwiązań (m.in. większe dyski ? też dostępność bardzo mała, możliwe jest zastosowanie dysków SSD o poj. 960GB każdy, lub 2 grup RAID)

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania dysków zgodnie ze specyfikacją.

Pytanie 2.
Czy konieczne jest zastosowanie redundantnych zasilaczy 800W, w przypadku kiedy Producent fabrycznie montuje zasilacze redundantne o mocy 450W, które doskonale radzą sobie podczas pracy serwera ?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania zasilaczy zgodnie ze specyfikacją.

Zamawiający zmienia zapis z:
“Dostawa zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy.”
na: “Dostawa zamówienia nastąpi w terminie do 28 dni od dnia podpisania umowy.”

Scroll to Top