Biblioteka online – program szkoleniowy

Biblioteka online – program szkoleniowy

Miło nam poinformować, że nasza Biblioteka zakwalifikowała się do udziału w projekcie  „Biblioteka online – program szkoleniowy”, realizowanym przez FRSI ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

 


Dowiedź się więcej


W projekcie weźmie udział 36 bibliotek, które dzięki temu rozszerzą ofertę swoich działań online dla różnych grup mieszkańców. Do projektu zgłosiły się aż 94 biblioteki! Komisja oceniła wnioski przyznając punkty (w skali od 0 do 60) biorąc pod uwagę cztery kryteria wymienione w regulaminie naboru, czyli:

  • dotychczasowe doświadczenia biblioteki w organizowaniu wydarzeń online, np. spotkań czy warsztatów w formie zdalnej,
  • plany lub wstępne pomysły dotyczące możliwych działań biblioteki realizowanych zdalnie,
  • zasoby, jakimi dysponuje biblioteka i jej partnerzy, by prowadzić działania online (np. sprzęt, przestrzeń, posiadane oprogramowanie itp.),
  • opis grupy mieszkańców, do której biblioteka chce skierować działania online z uzasadnieniem wyboru tej grupy.

Nasz wniosek został oceniony najwyżej (maksymalna liczba 60 punktów). W ramach projektu „Biblioteka online – program szkoleniowy” z pomocą doświadczonych trenerów (bibliotekarzy-praktyków) pracownicy naszej biblioteki opracują nową ofertę edukacyjną i twórcze działania online dla różnych grup mieszkańców.

Projekt “Biblioteka online: program szkoleniowy dla bibliotekarzy” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.

Scroll to Top