Wspólnie z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie zorganizowaliśmy warsztat online pod tytułem “Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole?”. Spotkanie z wykorzystaniem aplikacji Zoom poprowadziła pani Aleksandra Drzazga – nauczycielka j. francuskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do Twórczości-teatr w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu, absolwentka Filologii romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Warsztaty odbyły się się w poniedziałek, 26 października 2020 w godz. 16.00- 19.00. Udział w spotkaniu był całkowicie bezpłatny. Wzięli w nim udział nauczyciele, animatorzy i bibliotekarze z Gminy Chrzanów. Spotkanie składało się z prezentacji portalu Teatroteka Szkolna oraz warsztatu narzędziowego: jak wykorzystać metody pedagogiczno-teatralne w praktyce szkolnej z praktycznym zastosowaniem scenariuszy zajęć.
Teatroteka Szkolna to program, w którym proponujemy nowe spojrzenie na miejsce teatru w szkole. Tworzenie przez uczniów etiud, scenografii, tekstów, kostiumów, nie jest dla nas celem samym w sobie. Zachęcamy do tego, aby nie patrzeć na teatr przez pryzmat efektu scenicznego, ale procesu, który do niego prowadzi. We wspólnym działaniu uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną twórczość, mają okazję do wymiany myśli z innymi uczestnikami i budowania relacji wewnątrz grupy. Dzięki temu podczas lekcji i zajęć dodatkowych stają się bardziej aktywni, samodzielni i krytycznie podchodzą do podejmowanych tematów.
Teatroteka Szkolna to portal zachęcający nauczycieli do wykorzystywania metod pedagogiczno-teatralnych na lekcjach oraz w ramach zajęć pozalekcyjnych (np. kołach teatralnych, lekcjach wychowawczych), opracowany przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego. Portal zawiera materiały edukacyjne, m.in. konspekty zajęć podzielone według grup wiekowych (3-6 lat, 7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat) oraz materiały audiowizualne, pokazujące ćwiczenia rozgrzewkowe i lekcje wykorzystujące teatr.
www.teatrotekaszkolna.pl