Wystawa jubileuszowa "70 lat Liceum dla Dorosłych w Chrzanowie"

Wystawa “70 lat Liceum dla Dorosłych w Chrzanowie” to wystawa jubileuszowa organizowana z okazji 70 – lecia szkoły.
Liceum dla Dorosłych to jedyna taka szkoła w krajobrazie oświaty chrzanowskiej, przez lata budująca silne podwaliny społeczeństwa, wychowująca i kształcąca tych, którzy z różnych przyczyn nie podjęli nauki w latach młodzieńczych. To placówka, która kilkadziesiąt lat wcześniej, nim to się stało modne, realizowała ideę kształcenia przez całe życie, kształcenia dorosłych.

Liceum dla Dorosłych to długa historia rozgrywająca się w różnych czasach, nie zawsze łatwych… To wytężone starania o uzupełnienie i podniesienie wykształcenia społeczeństwa, o wychowanie, kształtowanie podstaw, wpojenie umiejętności samokształcenia, rozwoju osobistego, pomocy w trudniejszych sytuacjach, nieustannego motywowania i całego morza zrozumienia i życzliwości dla słuchaczy.

Ta szkoła już od 70 lat wpisuje się trwale w pejzaż edukacji i kształcenia na ziemi chrzanowskiej. Od początku miała dużo trudniejszą rolę do spełnienia, niż szkoły młodzieżowe. Jej początki sięgają roku 1945.Jako samodzielna placówka szkoła rozpoczęła swoją działalność w 1950 r. pod nazwą Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących. Pierwszym dyrektorem placówki był w latach 1945 – 1950 dr Henryk Augustyński, następnie mgr Julian Cora, mgr Alfred Kramarczyk i mgr Piotr Majcher.

Mimo wielu zmian historycznych, politycznych, reform edukacji, niżu demograficznego, globalizacji – Liceum dla Dorosłych istnieje, kształcąc kolejne pokolenia słuchaczy. Inne są teraz proporcje wiekowe, gdyż możliwość kształcenia już od 16-tego roku życia odmłodziła społeczność uczniowską, ale nadal do szkoły przychodzą osoby w wieku 30+, 40+.

Czas trwania wystawy w bibliotece: 5 – 30.10.2020


Scroll to Top