Podsumowanie projektu „Niska emisja wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”, realizowanego w dniach 1.08.2020 – 30.11.2020

W ramach akcji „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”  będącej elementem składowym akcji ekologicznej Eko Chrzanów, prowadziliśmy kampanię, która miała na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji tego zjawiska. Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów (pociętych opon, worków foliowych, butelek plastikowych itp.), a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów (do ok. 30 m) stosowanych w mieszkalnictwie indywidualnym emisja szkodliwych substancji powoduje przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności. Kampania była skierowana do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku.

Przygotowanie akcji promocyjnej dotyczącej kampanii

W ramach organizacji akcji zaprojektowano i wydrukowano następujące materiały edukacyjna dla mieszkańców: 2000 szt. książeczek edukacyjnych z ćwiczeniami (obejmującą swoją fabułą charakterystyczne lokalizacje w mieście Chrzanów), 5000 szt. ulotek dla dorosłych dot. segregacji śmieci, 5000 szt. ulotek dla dorosłych dot. niskiej emisji, 500 szt. magnesów dot. segregacji śmieci, 1000 szt. zakładek do książek o treści ekologicznej, 1 edukacyjną grę plenerową.   Ulotki zostały rozniesione do mieszkańców mieszkających w domach prywatnych (ulotka dot. niskiej emisji) oraz mieszkańców bloków na terenie Gminy Chrzanów (ulotka dot. segregacji). W prasie lokalnej ukazały się artykuły dotyczące kampanii „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”, CHTVL zamieściła materiał promujący akcję. Projekt był również promowany na stronach internetowych: MBP w Chrzanowie, UM w Chrzanowie, Kulturalnego Chrzanowa, UTW w Chrzanowie, szkół podstawowych.

Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych i licealiści wzięli udział w konkurach:

  1. “Ekologiczny artykuł do gazety szkolnej”
  2. “Ulotka o tematyce ekologicznej” 
  3. „Pojazd przyszłości”

W konkursie “Ulotka o tematyce ekologicznej” wzięły udział 4 szkoły, 13 uczniów, 13 prac konkursowych. Na konkurs “Ekologiczny artykuł do gazety szkolnej” zgłosiła się 1 szkoła, 3 uczniów, wpłynęły 3 prace. W konkursie „Pojazd przyszłości” wzięło udział 6 uczniów, wpłynęło 6 prac.

Nagrody zostały wręczone indywidualnie wszystkim uczestnikom.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w debacie z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams „Czy warto być eko”.  W warsztatach wzięło udział 20 uczniów z II LO w Chrzanowie wraz z nauczycielami. Transmisję z debaty obejrzały 22 osoby.

Dorośli mieszkańcy Gminy Chrzanów mogli skorzystać z wykładu z prezentacją z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams „Smog – współczesny cichy zabójca” który przeprowadził mgr inż. Mateusz Szubel, pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Wykład dot. aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Wzięło w nim udział 10 osób a 45 osób obejrzało jego transmisję. Nagrany materiał jest dostępny na kanale YT MBP w Chrzanowie.

Podsumowaniem projektu był pokaz ekologiczny Doktora Wow pt. „Czym jest powietrze. Wirtualne spotkanie młodych mieszkańców Gminy Chrzanów w tematyce czystego powietrza i jego badania, odbyło się 20 listopada 2020. Wzięło w nim udział 200 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów.

Łączna liczna uczestników akcji: ok. 300 osób.

Scroll to Top