Wyniki konkursu

Do udziału konkursie polegającym na przedstawieniu w formie pracy plastycznej (rysunek, szkic, wyklejanka z plasteliny itp.) własnego projektu świątecznej pocztówki do Mikołaja zachęcaliśmy przedszkolaków  z Przedszkola Samorządowego im. św. Franciszka w Balinie.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 3 grudnia 2020 roku. Jury dokonało wyboru najciekawszych prac plastycznych.

Bianka Helbin

Róża Głowacz

Antonina Wodecka

Wszystkim dzieciom bardzo dziękujemy za udział w konkursie i przygotowanie pięknych pocztówek, które już przekazaliśmy Mikołajowi!

Oczywiście zapraszamy nagrodzone osoby po odbiór nagród. 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną odbiór nagród odbywa się indywidualnie. 

Prosimy o wcześniejsze umówienie wizyty: tel. 32 613 16 20 (osoba do kontaktu: Anna Fitrzyk).

Scroll to Top