Ibuk miesiąca: Rewolucja cyfrowa

Książką marca w IBUKU Librze ogłaszamy tytuł:

Jurija M. Osipowa, Alojzego Z. Nowaka Rewolucja cyfrowa. Wyzwania, problemy, perspektywy rozwoju

Tytuł dostępny jako prezent do 31 marca 2021 roku

Autorzy analizują rzeczywistość okresu rewolucji cyfrowej, wskazują na jej pozytywne i negatywne strony, podejmują próbę opisu zarówno możliwych korzyści, jak i różnorodnych wyzwań, które są z nią związane. Jedną z zalet tej pozycji jest również pogłębiona analiza porównawcza wielu ważnych kwestii i zagadnień powszechnie występujących obecnie w wielu krajach świata, związanych z globalnym przełomem cyfrowym.

Scroll to Top