Tydzień Literatury Rosyjskiej. PRZYSŁOWIA. Filia os. Południe.

W dniach 22 – 26 marca zapraszamy wszystkich czytelników na Tydzień Literatury Rosyjskiej online, gdzie każdy dzień  przebiegał będzie pod innym hasłem i z innym rodzajem literatury.

Skarbnicą wiedzy ludowej są przysłowia. Dzisiaj przedstawiamy Wam znane rosyjskie mądrości ludowe. Niektóre są całkiem podobne do polskich przysłów. Zobaczcie sami!

ROSYJSKIE PRZYSŁOWIA

Źródło: https://translatica.pl/materialy-dodatkowe/haslo/przyslowia-rosyjskie;4576005.html

Razem ciasno, osobno nudno – Вмeсте тесно, а врозь скучно

Oczy się boją, a ręce pracują – Глаза боятся, а руки делают

Dwa niedźwiedzie nie żyją w jednym barłogu – Два медведя в одной берлоге не живут

Do Boga wysoko, do cara daleko – До Бога высоко, до Царя далеко

Przyjaźń przyjaźnią, a służba służbą – Дружба дружбой, а служба службой

Jedziesz na dzień, chleba weź na tydzień – Едешь на день, хлеба бери на неделю

Zdrowie uchodzi pudami (kilogramami), przychodzi zołotnikami (gramami) – Здоровье уходит пудами, а приходит золотниками

Jedna głow — dobrze, a dwie — lepiej – Одна голова — хорошо, а две — лучше

Pogonisz za dwoma zającami, ani jednego nie złapiesz – Погонишься за двумя зайцами, ни одного не поймаешь

Przyszła bieda, otwórz wrota – Пришла беда, отворяй ворота

Cierp kozacze, atamanem będziesz – Терпи, казак, атаманом будеш

Przewiń do góry