Warsztaty audiowizualne w ramach projektu “DooKOŁA Fabloku” – relacja 25.03.2021

Relacja z zajęć - cz.3

Trzecie warsztaty audiowizualne za nami. Spotkania organizowane są przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie, a prowadzone przez Radka Biela, właściciela firmy „Creative Wave”, współzałożyciela Stowarzyszenia “Cześć” oraz Ambasady Kreatywności. Były to zajęcia praktyczne na których poruszaliśmy problematykę wyboru tematu nagrania oraz planowania zdjęć filmowych. Dzięki obecności przedstawicieli Stowarzyszenia “Stacja Chrzanów” Krzysztofa Brandysa oraz Piotra Olszowskiego, mogliśmy przećwiczyć jak należy prowadzić wywiad filmowy, jak ważny jest kontakt z bohaterami nagrania. Wykonywaliśmy setki i przebitki, stworzyliśmy prostą formę audiowizualną w postaci wywiadu. Radek zwrócił nam również uwagę na najczęstsze błędy, których warto się wystrzegać podczas nagrywania materiału.

Efektem warsztatów będą przygotowane przez uczestników materiały multimedialne, które zostaną wykorzystane jako uzupełnienie materiałów w kiosku multimedialnym Budka Maszynisty. Podczas zajęć wykorzystywane będą archiwalia z Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej oraz materiały związane z historią Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce, pozyskane od mieszkańców. W planie jest również sfilmowanie i zmontowanie wywiadów z pasjonatami lokalnej historii, kolejnictwa i Fabloku.

Projekt „DooKOŁA Fabloku” dofinansowano ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Scroll to Top