Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia

7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia i Dzień Pracownika Ochrony Zdrowia, który został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne, dotyczące społeczeństw na całym świecie. W tym samym dniu obchodzony jest również Dzień Pracownika Służby Zdrowia.

Z tej okazji wszystkim Pracownikom Ochrony Zdrowia dziękujemy za ratowanie tego, co kruche, a zarazem najcenniejsze – zdrowia i życia, szczególnie w tym trudnym okresie walki z koronawirusem SARS-CoV-2. Jesteśmy pełni wdzięczności za ich odwagę, poświęcenie, zaangażowanie, determinację. Dziękujemy z całego serca i życzymy tego, co najlepsze, a przede wszystkim dużo zdrowia, siły, wytrwałości każdego dnia.

Globalnie...

Tegoroczne hasło akcji WHO to: “Budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata dla wszystkich”.

W ostatnich latach kraje zachodniego Pacyfiku doświadczyły szybkiego wzrostu gospodarczego, migracji i urbanizacji. Dla wielu stworzyło to możliwości lepszego życia, ale innych pozostawiło daleko w tyle. Pandemia COVID-19 sprawiła, że dotychczasowe zyski zdrowotne spadły, więcej ludzi wpadło w ubóstwo i boryka się z problemami żywnościowymi, zwiększyły się także nierówności ze względu na płeć.

W tegorocznej kampanii Światowego Dnia Zdrowia wzywa się do podjęcia działań w celu wyeliminowania tych nierówności zdrowotnych w ramach całorocznej globalnej kampanii mającej na uwadze łączenie ludzi w celu budowania sprawiedliwszego i zdrowszego świata. Kampania podkreśla konstytucyjną zasadę WHO, że „korzystanie z najwyższego osiągalnego poziomu zdrowia jest jednym z podstawowych praw każdego człowieka, bez względu na rasę, religię, przekonania polityczne, warunki ekonomiczne czy społeczne”.

Miejsca, w których mieszkamy, pracujemy i bawimy się, mogą utrudniać niektórym osiągnięcie pełnego potencjału zdrowotnego. Nierówności w służbie zdrowia są nie tylko niesprawiedliwe, ale także zagrażają dotychczasowemu postępowi  i mogą raczej poszerzać niż zmniejszać luki kapitałowe.

Tym problemom można jednak zapobiec dzięki odpowiednim strategiom, które przywiązują większą wagę do poprawy równowagi w zdrowiu, zwłaszcza w przypadku grup najbardziej narażonych i zmarginalizowanych. COVID-19 mocno uderzył we wszystkie kraje, ale jego wpływ był najsilniejszy na te społeczności, które już były narażone na tę chorobę i nie mają dostępu do wysokiej jakości usług opieki zdrowotnej.

Dlatego WHO wzywa liderów państw do monitorowania nierówności zdrowotnych i do zapewnienia wszystkim ludziom dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych w zależności od ich potrzeb i wartości w ich społecznościach.

Fakty i liczby

– Przewiduje się, że po raz pierwszy od 20 lat poziom ubóstwa na świecie wzrośnie i utrudni postęp w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju.

– Do 60% ludzi mieszkających w niektórych krajach regionu nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.

– Ponad 1 miliard ludzi mieszkających na nieformalnych osiedlach lub slumsach stoi w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z zapobieganiem infekcjom i przenoszeniu koronawirusa.

– Cały region Azji i Pacyfiku stanowi prawie 82,5 miliona, czyli 32% międzynarodowych migrantów na świecie.

– 5,9 mln dzieci w regionie Azji i Pacyfiku jest zagrożonych brakiem powrotu do szkoły z powodu zakłóceń w edukacji i ekonomicznych skutków pandemii.

– 52% ludności regionu Azji i Pacyfiku nie ma połączenia z Internetem.

Przewiń do góry