Chrzanowski Budżet Obywatelski 2022. ZAGŁOSUJ!

Głosujesz = Decydujesz

Serdecznie zachęcamy do głosowania na Chrzanowski Budżet Obywatelski 2022.

Czym jest Budżet Obywatelski?
Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:

  • mieszkańcy zgłaszają propozycje projektów do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
  • propozycje projektów, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane propozycje projektów przeznacza się do realizacji – wpisując je do budżetu.

Więcej informacji o Chrzanowskim Budżecie Obywatelskim znajdziesz TUTAJ.

Zasady głosowania

  • Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec Gminy Chrzanów.
  • Każdy mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • W przypadku głosowania przez mieszkańca, który nie ma ukończonych 16 lat konieczna jest zgoda jego opiekuna prawnego.
  • Każdy mieszkaniec może wskazać do realizacji od jednego do trzech zadań. 
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać: imię, nazwisko, PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

Głosowanie trwać będzie od 24 maja do 14 czerwca 2021.

Zagłosuj już teraz – kliknij TUTAJ.

Lokalizacja stacjonarnych punktów do głosowania:
Urząd Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, Chrzanów
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10C, Chrzanów
Miejsce Aktywności Mieszkańców, ul. Świętokrzyska 4, Chrzanów

Scroll to Top