Tydzień Literatury Polskiej. Wystawa ZŁOTY WIEK KULTURY I NAUKI POLSKIEJ. Filia os. Południe.

Tydzień Literatury Polskiej. Wystawa Witold Chomicz, ZŁOTY WIEK KULTURY I NAUKI POLSKIEJ. Filia os. Południe.

Zaczynamy  Tydzień Literatury Polskiej w Filii os. Południe. Dzisiaj  zapraszamy naszych czytelników do obejrzenia, jak co miesiąc, wystawy. Tym razem chcemy Państwu przedstawić kartonowe projekty witraży, które autor – Witold Chomicz – wykonał i umieścił w jednym z okien auli Collegium Novum. Witraże poświęcone zostały złotemu wiekowi polskiej kultury i nauki.

Witold Chomicz urodził się w roku 1910 r w Kijowie, zmarł w Krakowie w 1984 roku. W latach 1927-1931 kształcił się w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie u Henryka Uziembły. W roku 1932 rozpoczął naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u Karola Tichego, Edmunda Bartłomiejczyka, Leonarda Pękalskiego oraz Władysława Skoczylasa. Zajmował się głownie malarstwem sztalugowym, malował obrazy olejne oraz tworzył grafiki, głownie książkowe. W swych dziełach najczęściej przedstawiał pejzaże, widoki architektury Krakowa oraz portrety. Witold Chomicz jest jednak najbardziej znany z wykonywanych przez siebie drzeworytów, w których przedstawiał dzieła polskiej architektury, podejmował również tematykę ludową i religijną, rysował legendy oraz mity słowiańskie. Artysta projektował również witraże, ubiory oraz przedmioty z zakresu kowalstwa artystycznego, wykonywał plakaty i polichromie. Był słynnym znawcą folkloru oraz bibliofilem. Przez wiele lat zasiadał w jury konkursu szopek krakowskich. Witold Chomicz był również świetnym pedagogiem. Od roku 1934 wykładał w Katedrze Grafiki Użytkowej w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie, a od roku 1945 pracował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Krakowie. W roku 1950 został profesorem Akademii Sztuk Pięknych, kierował Katedrą Grafiki Książki i uczelnianą drukarnią. (źródło: https://www.galeria-attis.pl/artysta/witold-chomicz/)

Scroll to Top