Wystawa ekologiczna ETZT 2021 – wersja online

Wystawa ekologiczna "Badania ekologicznych postaw Polaków w 2020 roku"

W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu 2021 w bibliotece odbędzie się wystawa przeznaczona badaniom ekologicznych postaw Polaków w 2020 roku, przeprowadzonych w ramach projektu „Zielona Ostoja Renault”.

Dla tych, którzy nie mogą oglądnąć wystawy stacjonarnie, przygotowaliśmy wystawę w wersji online.

Czas trwania wystawy stacjonarnie: 16 – 22.09
Miejsce: Biblioteka, ul. Broniewskiego 10C, Chrzanów oraz online

Zapraszamy na niemałą dawkę edukacji!

O projekcie

Zielona Ostoja to miejsce, którego celem jest między innymi obcowanie z naturą oraz jak najlepsze jej zrozumienie. Wybór padł na przestrzeń leśną, ponieważ to lasy należą do jednych z najcenniejszych systemów biologicznych na Ziemi, kształtując krajobraz, neutralizując zanieczyszczenia powietrza oraz będąc miejscem występowania wielu gatunków zwierząt i roślin. W dobie postępujących zmian środowiskowych i cywilizacyjnych stanowią jeden z najważniejszych filarów różnorodności biologicznej. Lasy to płuca Ziemi. Zielona Ostoja chce pokazać więc, w jaki sposób możemy o nie zadbać.

Gdzie się znajduje Zielona Ostoja?

Zielona Ostoja znajduje się na terenie Rezerwatu Świder, położonego w obszarze Otwocka oraz Józefowa, w odległości ok. 25 km od Warszawy. Rezerwat powstał w celu zachowania naturalnego charakteru rzeki Świder, będącej miejscem występowania licznych zakoli, wodospadów i roślinności nadbrzeżnej. Teren wyróżnia bogactwo fauny i flory. Występuje tu aż 25 gatunków ryb, co stanowi 22% wszystkich gatunków znanych w Polsce. Tutejszy las jest również domem dla 120 gatunków ptaków, m.in. zimorodków, jaskółek czy dzięciołów. Wśród ssaków na szczególną uwagę zasługują wydry, ryjówki oraz kilka gatunków nietoperzy. W programie przewidzianych jest wiele ciekawych inicjatyw proekologicznych, ale duża część aktywności w Zielonej Ostoi zależy również od gości. Często barierą wielu edukacyjnych działań jest brak odpowiedniej lokalizacji do ich przeprowadzenia lub brak środków na wynajęcie takiego miejsca. Dlatego stworzono bezpłatną przestrzeń otwartą dla każdego, kto chce działań na rzecz natury.

Wyniki badania „Ekologiczne postawy Polaków” zrealizowanego przez Instytut GFK na zlecenie Renault Polska wykazały, że ponad połowa naszych rodaków zdaje sobie sprawę, że ochrona środowiska to bardzo ważna kwestia i że jest przed nami sporo problemów do rozwiązania. Do najważniejszych wyzwań ankietowani zaliczyli głównie zanieczyszczenie powietrza, odpady oraz zanieczyszczenie i niedobory wody – co zrozumiałe zważywszy na fakt, że są to problemy środowiskowe bezpośrednio nas dotykające, a przez to są lepiej, bardziej intuicyjnie zauważalne. Polacy, jak się wydaje, nie tylko chcą chronić środowisko w trosce o przyszłe pokolenia oraz ze względu na zdrowie człowieka, lecz uważają, że stan środowiska zależy przede wszystkim od aktywności każdego z nas. Projekty takie jak Zielona Ostoja pozwalają na wzrost świadomości ekologicznej. Niezwykle cenne jest, gdy możemy poznawać zjawiska czy procesy tam, gdzie one zachodzą, i to w pobliżu naszego miejsca zamieszkania. Dzięki temu, przy okazji nabywania wiedzy o funkcjonowaniu ekosystemów jako takich, możemy także budować więź z otaczającą nas przyrodą i kształtować w sobie odpowiedzialność za środowisko w skali lokalnej. Ponadto, przyczyniają się do lepszego zrozumienia roli i znaczenia różnorodności biologicznej w kształtowaniu środowiska planety, zapobieganiu zagrożeniom środowiskowym i poprawie jakości naszego życia.

Dr Piotr Mikołajczak
Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Badania ekologicznych postaw Polaków w 2020 roku

Jak recyklingować?

Znaczenie terenów zielonych

Ekologiczny ogród

Co może zrobić każdy z nas?

Scroll to Top