Solidarni z Ukrainą!

28 lutego (poniedziałek) 2022, o godz. 17:00, odbyło się spotkanie literacko-muzyczne “UTW karnawałowo”.

Koncert przygotowywany był już od kilku tygodni z zupełnie innym repertuarem i tematyką spotkania. Jednak ostatnie wydarzenia na Ukrainie spowodowały, że nasze spotkanie zmieniło charakter, z zabawnego i rozrywkowego w refleksyjny i wspierający. Podczas występów zespołów UTW “Senior Singers” oraz “Ali i Babki” zbieraliśmy datki na pomoc Ukrainie. W związku z tragicznymi wydarzeniami na Ukrainie, Polski Czerwony Krzyż uruchomił zbiórkę środków pod hasłem #napomocUkrainie. Puszka PCK szybko się zapełniła, po jej rozliczeniu opublikujemy wynik zbiórki. Wpłaty na pomoc Ukrainie można nadal kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności m.in. na zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Informowaliśmy również podczas koncertu o zbiórkach darów organizowanych przez naszą Gminę na terenie miasta. Więcej informacji na ten temat na stronie: chrzanow.pl

Zobaczcie fotorelację ze spotkania:

Przewiń do góry