Akademia Słowa: R. Kułakowski, I. Zubko, G. Czerwik “Wizje”- relacja

Krakowski malarz, małopolska poetka, chrzanowski literat ... promowali poetycko-malarską publikację "Wizje"

Ostatnia Akademia Słowa (10.10) promowała publikację z pogranicza poezji i sztuki. 

Rysunki i osobiste refleksje Romualda Kułakowskiego  korespondowały ze strofami  poetki Izabeli Zubko i Gustawa Czerwika – literata związanego z chrzanowskim życiem kulturalnym.

Gościem Akademii był również chrzanowski  poeta Antoni Dobrowolski.

Spotkanie miało charakter hybrydowy, gdyż Pani Iza łączyła się z członkami Akademii online z rodzinnych Brunar w woj. małopolskim.

W roli głównej SŁOWO, które rodzi się również ze sztuki, o czym mini-wykład przeprowadził także Romuald Kułakowski, w nawiązaniu do aspektów historycznych.

Oprawę muzyczną wieczoru –  zapewniła Urszula i Tadeusz Siarczyńscy,  którzy śpiewali teksty poetyckie poetów do własnej muzyki. 

Oto fotorelacja ze spotkania:

Scroll to Top