W poszukiwaniu własnych korzeni – Filia w Pogorzycach – relacja

W poszukiwaniu własnych korzeni – Filia w Pogorzycach – relacja

13 października 2022r w Bibliotece w Pogorzycach odbyły się warsztaty genealogiczne prowadzone przez historyka Kamil Bogusza, dyrektora Muzeum w Chrzanowie. 

W warsztatach wzięli udział mieszkańcy Pogorzyc zainteresowani genealogią własnej rodziny. Podczas warsztatów obejmujących wykład oraz ćwiczenia praktyczne, np. wyszukiwanie informacji na portalach genealogicznych, uczestnicy zdobyli przydatną wiedzę. Mogli również rozpocząć prace nad tworzeniem drzewa genealogicznego, posługując się instrukcją przekazaną przez prowadzącego zajęcia.

Warsztaty zorganizowano w ramach zadania „Biblioteka po sąsiedzku”, z cyklu „W poszukiwaniu własnych korzeni”, realizowanego z projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność|. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Scroll to Top