Warsztaty networkingowe – Filia w Pogorzycach – relacja

19 października 2022 w Bibliotece w Pogorzycach odbyły  się warsztaty networkingowe dla lokalnej społeczności – mieszkańców, liderów, partnerów. Celem było nawiązywanie wartościowych relacji w celu nawiązania współpracy, wymiany wiedzy i umiejętności. Warsztaty prowadziła Jadwiga Marciniec.

Na spotkaniu zebrano: członkinie KGW, Sołtysa Pogorzyc, OSP w Pogorzycach, przedstawicieli Rady Rodziców przy SP w Pogorzycach. Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję opowiedzieć o swojej działalności, określić potencjał organizacji i miejscowości, wskazać słabe i mocne strony życia w Pogorzycach.

Na bazie zebranego materiału zostały wypracowane i zebrane pomysły na wspólną działalność społeczną, wśród których znalazły się m.in.: potrzeba utworzenia miejsca służącego integracji, włączenie mieszkańców w pracę na rzecz rozwoju wsi, organizacja inicjatyw kulturalno-edukacyjnych czy gromadzenie oraz dokumentowanie wiedzy dot. historii wsi.

Warsztaty zorganizowano w ramach zadania „Biblioteka po sąsiedzku”, z cyklu „Warsztaty networkingowe”, realizowanego z projektu BLISKO – Biblioteka | Lokalność| Inicjatywy| Społeczność| Kooperacja| Oddolność|. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Scroll to Top