Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – 5 grudnia

To święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.

W Dniu Wolontariusza w wielu krajach Europy odbywają się konferencje, pokazy i warsztaty, dotyczące efektów wolontariatu, metod pozyskiwania ochotników i organizacji pracy, a także aspektów prawnych.

W obchody Międzynarodowego Dnia Wolontariusza włącza się wiele organizacji.

Właśnie w jego ramach oraz Festiwalu Pomocy, Współpracy i Integracji 2022, Biblioteka zorganizowała 2 grudnia warsztaty integracyjne dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Chrzanowie,  Zespółu Szkół nr 1 z Oddziałami integracyjnymi oraz DPSu z Płazy.

Scroll to Top