Spotkanie z Mariuszem Paździorą

Spotkanie z Mariuszem Paździorą

9 grudnia 2022 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie gościli uczniowie klasy ósmej Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie pod opieką bibliotekarki szkolnej, Pani Iwony Grabowskiej. Podczas spotkania Mariusz Paździora, historyk i regionalista, opowiedział o historii naszego miasta oraz zaprezentował swoje publikacje wydane w ramach Biblioteczki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej: „Atlas historyczny Galicji”, „Atlas historyczny Ziemi Chrzanowskiej”, „Dzieje cmentarza parafialnego w Chrzanowie”.

Omówiona została także działalność MBP w zakresie digitalizacji, organizowania wydarzeń oraz innych wydawnictw o charakterze regionalnym. Po części wykładowej uczniowie zadawali pytania i próbowali odnaleźć swoich przodków spoczywających na chrzanowskim cmentarzu parafialnym. Prelegent zachęcił ich do badania dziejów rodziny dzięki wykorzystaniu domowych pamiątek: dokumentów i albumów fotograficznych. Poruszono także temat trwałości źródeł historycznych na przykładzie polskich kronik oraz kamieni runicznych z Jelling w Danii.

Zachęcamy do odwiedzenia strony poświęconej pochówkom europejskich władców oraz portalu o historii i zabytkach Chrzanowa.

Scroll to Top