Z aniołami zaśpiewajmy – koncert – relacja

W klimacie świątecznym i noworocznym 9.01 śpiewano kolędy i pastorałki...

… wspólnie z zespołem Senior Singers (UTW), Chórem Rapsodia, Grupą Literacko-Muzyczną Gustawa (UTW) oraz solistami z MOKSiR i Szkoły Podstawowej nr 1.

Fotorelacja poniżej.

Scroll to Top