Wszechnica Chrzanowska: Ks. F. Blachnicki i ks. M. Luzar

Wszechnica Chrzanowska: Ks. F. Blachnicki i ks. M. Luzar / Relacja

Na Wszechnicę Chrzanowską, która miała miejsce 27 lutego 2023 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie, złożyły się osobiste wspomnienia Cezarego Jana Lisa na temat znajomości z ks. Franciszkiem Blachnickim oraz reminiscencje z pobytu w naszym regionie, związane z ks. hm. Marianem Luzarem.

Prelegent powrócił w swojej opowieści do wydarzeń z lat 80. XX wieku, gdy wracając z emigracji w Anglii udał się do Niemiec i tam wstąpił do Polonia Semper Fidelis. Przez fundację dowiedział się o nadchodzącym w marcu 1982 roku przyjeździe ks. Franciszka Blachnickiego z Rzymu do Carlsbergu i postanowił w nim uczestniczyć. Obecnie ocenia to wydarzenie jako spotkanie z najwybitniejszą postacią w życiu, która fundamentalnie zmieniła jego podejście do wielu spraw. Warto zaznaczyć że wykład podczas Wszechnicy Chrzanowskiej odbył się w 36. rocznicę śmierci ks. Blachnickiego (27.02.1987).

Informacje o ks. hm. Marianie Luzarze Cezary Jan Lis postanowił zbierać w 2018 roku, kierowany chęcią lepszego poznania ważnych dla harcerstwa postaci związanych z regionem Chrzanowa, Trzebini i Libiąża. Od tej pory, także we współpracy ze Stowarzyszeniem Luzarczycy, poszukiwał osób, które znały „Czarnego Kruka”, z intencją napisania o nim kolejnej książki.

Chociaż prawdopodobnie obaj księża nigdy się nie spotkali, to pod względem zaangażowania w działalność wychowawczą, wpływu jaki wywarli na swoje środowisko i wiary w wyznawane wartości da się wskazać między nimi pewne podobieństwa. Na podstawie wypowiedzi audytorium można również stanowczo stwierdzić, że odcisnęli oni poprzez swoje dzieło piętno na życiu mnóstwa osób.

Na zakończenie wykładu uczestnicy utworzyli harcerski krąg i odśpiewali wspólnie „Płonie ognisko i szumią knieje”.

Scroll to Top