Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GOZ.3.382.17.2023 z 21.09.2023 r.

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego GOZ.3.382.17.2023 z
21.09.2023 r. przedmiot zamówienia: Gry planszowe wybrano ofertę:

  1. Ateneum M. Kogut, A. Zegiel Spółka Komandytowa, ul. Półłanki 12C, 30-740 Kraków za kwotę 1988,72 złote.

Uzasadnienie wyboru: oferta (tytuł gry) o najniższej cenie.

Scroll to Top