Wszechnica Chrzanowska: Wypadki kolejowe

Wszechnica Chrzanowska: Wypadki kolejowe

27 października 2023 o godz. 17:00 w Miejskiej Bibliotece w Publicznej w Chrzanowie Pan Andrzej Nowakowski wygłosił prelekcję pt: „ Wypadki kolejowe ”.  Opowiadał o wielu wypadkach kolejowych  m.in. o wielkiej katastrofie kolejowej, która wydarzyła się w miejscowości Barwałd Średni 24 listopada 1944 r. w której zginęło co najmniej 60 osób. 

Scroll to Top