Bajkoterapia jako sztuka uwrażliwiania na świat

Bajkoterapia jako sztuka uwrażliwiania na świat

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie została zakończona kolejna inicjatywa lokalna: Bajkoterapia jako sztuka uwrażliwiania na świat.

W jej ramach odbyła się seria czterech spotkań z dr Lidią Ippoldt, przewodniczącą Krakowskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, certyfikowanym nauczycielem biblioterapii, autorką bajek terapeutycznych oraz warsztatów bajko- i biblioterapeutycznych prowadzonych w przedszkolach, szkołach, placówkach wychowawczych i instytucjach dedykowanych Seniorom. Uczestnicy zajęć – dzieci oraz dorośli – mieli okazję skorzystać z profesjonalnych zajęć dotyczących biblioterapii i bajkoterapii, wykorzystać książki w codziennym życiu, rozwoju, budowaniu relacji.

  • 2 października 2023 – Warsztaty z elementami bajkoterapii dla dzieci – Nasze emocje: złość.
  • 9 października 2023 – Warsztaty z elementami bajkoterapii dla dzieci – ON czy OFF? O grach komputerowych.
  • 16 października 2023 – Warsztaty z elementami biblioterapii dla dorosłych – Biblioterapia, jak wspierać przez literaturę?
  • 23 października 2023 – Warsztaty z elementami biblioterapii dla dorosłych – O relacjach międzypokoleniowych.

Wydarzenie zorganizowane w ramach programu BLISKO, zadanie „Biblioteka po sąsiedzku”, cykl „Inicjatywy lokalne”. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.
NPRCz 2.0
Narodowe Centrum Kultury
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Scroll to Top