Organizacje pozarządowe jako pierwszoplanowe wsparcie dla uchodźców

Organizacje pozarządowe jako pierwszoplanowe wsparcie dla uchodźców

W dniach 13-15 listopada 2023 w Warszawie miała miejsce międzynarodowa konferencja pt. „CSOs AT THE FOREFRONT OF REFUGEES SUPPORT. COMMON CHALLENGES AND SOLUTIONS” / „Organizacje pozarządowe jako pierwszoplanowe wsparcie dla uchodźców – wspólne wyzwania i rozwiązania” realizowana przez Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny i partnerów. Tematem wydarzenia były kwestie związane z migracją i uchodźstwem z perspektywy organizacji pozarządowych. W otwarciu wzięli udział: Ambasador Islandii w Polsce – Hannes Heimisson, Ambasador Królestwa Norwegii w Polsce – Øystein Bø, pełnomocnik Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) w Polsce – Kevin J. Allen.

13 listopada 2023 podczas jednego z paneli dotyczącego partnerstw międzysektorowych na rzecz integracji i włączenia społecznego, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie miała okazję opowiedzieć m.in. o działaniach podjętych w ramach projektu „Razem w bibliotece”, który był realizowany z funduszu programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dla osób z Ukrainy i mieszkańców gminy od 1 maja do 31 grudnia 2022. W tym samym panelu wzięli także udział przedstawiciele Stowarzyszenia Homo Faber, Fundacji Zagłębie Folkloru, Asociatia Comunitatile Viitorului z Rumunii oraz Centrum Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie Miasta Lublin. Rozmawialiśmy o lekcjach wyniesionych z podjętych przez nas działań, wyciągniętych wnioskach, wyzwaniach procesu integracji oraz o tym, co jeszcze powinno zostać wdrożone i co trzeba zmienić. Słuchacze brali aktywny udział w dyskusji, dzieląc się własnym doświadczeniem oraz zadając pytania.

Całość wydarzenia prowadzona była w języku angielskim, obecnych było ponad 100 uczestników. Podczas sesji plenarnych i równoległych paneli dyskusyjnych głos zabierali przedstawiciele organizacji z Polski, Rumunii, Grecji, Litwy, Chorwacji, Słowenii oraz innych krajów.

Więcej informacji i fotografii z wydarzenia można znaleźć na oficjalnym kanale organizatora:
Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Scroll to Top