Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych, został ustanowiony w 1992 przez Zgromadzenie Ogólne ONZ.

Celem Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z różnym rodzajem niepełnosprawności.
Tego dnia organizowane są różne akcje społeczne, oraz konferencje, które mają zwiększyć świadomość społeczną o tym jak istotna jest integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia publicznego, politycznego, kulturalnego
i gospodarczego.

Scroll to Top