Wiejska zagroda/ Filia w Luszowicach

Makiety wsi wykonali pierwszoklasiści z SP w Luszowicach podczas zajęć , które zorganizowała biblioteka. Przestrzenne zagrody wypełniły się kolorowymi zwierzakami.

Bodźcem do przeprowadzenia lekcji bibliotecznej były książeczki dla dzieci, w których pojawiał się temat wsi, pielęgnacji ogrodu, wiosny.
Pierwszaki najpierw odpowiedziały na pytanie, czym różni się wieś od miasta. Nie było z tym żadnego problemu.

Kolejnym punktem programu było konstruowanie przestrzennej makiety wiejskiej zagrody. Mali konstruktorzy pracowali w parach. Wspólnie wymalowali przestrzenne domki. Ulepili zwierzęta. Zasadzili drzewka i kwiaty. Wybudowali płotki. Powstały imponujące dzieła sztuki architektonicznej.

Zajęcia zorganizowano we współpracy z Justyną Dudek, nauczycielka wychowania wczesnoszkolnego.

Scroll to Top