Dzień Światowego Rozwoju Kultury

Dzień Rozwoju Kultury

Święto, które ustanowiono w 2002 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, powstałe według Powszechnej Deklaracji o Różnorodności Kulturowej z 2001 roku.
Głównym celem tego dnia jest szeroka promocja dziedzictwa kulturowego, różnorodności kulturowej oraz samej kultury.
Ten dzień to również okazja do upowszechniania tolerancji kulturowej, przeciwstawiania się wobec nierównego traktowania kultur. Dzień Światowego Rozwoju Kultury przypomina o ochronie kultury, wszystkich krajów, ponieważ każda kultura jest inna, niepowtarzalna.
I właśnie to jest najpiękniejsze w kulturze, że jest ona niepowtarzalna i każdy zakątek świata ma swoją własną kulturę tworzoną przez wieki, przez wiele pokoleń.
Pamiętajmy, że każdy z nas bierze udział w jej tworzeniu, i każdy z nas jest jej częścią.

Scroll to Top