Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego – Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki.

W związku z odstąpieniem od podpisania umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki” firmy Elektro-Montex Sp. z o.o. Rafał Rzepa, ul. Sobieskiego 44A, Nieznanice, 42-270 Kłomnice, została wybrana kolejna firma, która złożyła kompletną ofertę tj. ELMAX Żywicki Sp. z o.o., ul. Oświęcimska 83, 43-100 Tychy

Cena wybranej oferty wynosi: 110 549,87 zł brutto

Firma Elektro-Montex Sp. z o.o. ul. Sobieskiego 44A, Nieznanice, 42-270 Kłomnice złożyła kompletą oraz najkorzystniejszą ofertę pod względem ceny i została wybrana do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku głównym biblioteki”.

Cena wybranej oferty wynosi 71 438,40 zł brutto.

Scroll to Top