Planszówki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie / Board games in Municipal Library in Chrzanów

Planszówki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie / Board games in Municipal Library in Chrzanów

Planszówki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chrzanowie

Świętujcie z nami Tydzień Bibliotek!

Nasza przygoda z grami planszowymi rozpoczęła się w maju 2023. Od tej pory wypożyczyliśmy gry planszowe ponad 1629 razy (stan na 30 kwietnia 2024). Obecnie w naszym katalogu znajdziecie 144 tytuły.

Użytkownicy biblioteki mogą pożyczyć grę do domu, jeżeli nie mają na koncie żadnych zobowiązań do uregulowania. Gra może zostać wypożyczona na 2 tygodnie. Jeżeli na tytuł nie czekają kolejne osoby, termin zwrotu można przedłużyć o kolejne 2 tygodnie.

Przed ponownym udostępnieniem gry, po każdym zwrocie sprawdzamy zawartość pudełka pod względem kompletności. Jeżeli stwierdzimy brak, prosimy ostatniego czytelnika, który z niej korzystał o sprawdzenie, czy zaginiony element nie pozostał w domu. Dopóki brak nie zostanie uzupełniony, konto tego czytelnika pozostanie zablokowane.

W celu promocji gier planszowych stworzyliśmy Klub gier planszowych w bibliotece, który rozpoczął swoją działalność 16 stycznia 2024. To sposobność do poznania nowych graczy I przetestowania naszych gier. Zebrania klubu odbywają się w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca o godz. 11. Nie ma limitu wiekowego.

Nauczyciele szkolni mogą także zarezerwować u nas specjalne sesje gier ekonomicznych dla klas. Poza tym na okazjonalnych warsztatach w bibliotece zachęcamy do tworzenia własnych gier.

Braliśmy także udział w wydarzeniach zewnętrznych takich jak „BOOM! Na komiksy i gry planszowe w bibliotece” (przedstawienie gier planszowych dzieciom, młodzieży oraz seniorom) oraz Festiwal i Targi Gier Planszowych BookGame 2024.

Tekst ten został przygotowany w ramach współpracy z Miejską Biblioteką w Taborze (Městská knihovna Tábor). Zajrzyjcie na ich stronę: wersja angielska | wersja czeska | profil na Facebooku.

Board games in Municipal Library in Chrzanów

Happy Library Week!

Our adventure with board games has started in May 2023. Since then, we have lent board games over 1629 times to our readers (30/04/2024). There are now 144 titles in our catalogue.

Library users could borrow games home, if there are no fines on their account. A game can be lent for 2 weeks. Supposing there is no queue, a title could be prolonged for the next 2 weeks.

In order to make game available to lend again, box content has to be complete after every return. When missing part is confirmed, we ask the last user to look for it at home. Unless the part is delivered, the user account would remain blocked.

To promote board games, we have created Board Games Club, it has started 16th January 2024. This is an opportunity to meet other players and test our games. Meetings are scheduled for every 1st and 3rd Saturday in the month, 11:00 a.m. There is no age limit.

School teachers can book us for special economic board games sessions. Our library also encourages making your own board game during workshops.

We were also participating in external events like “BOOM3! For comics and board games in the library” (introducing games to children, youth and seniors) or BookGame 2024 (Board Games Festival & Fair).

This text is a part of the project with Municipal in Library in Tábor. You can read their article here: English version, Czech version, Facebook profile.

Scroll to Top