Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Biblioteka publikuje teksty przygotowane przez mieszkańców ziemi chrzanowskiej lub dotyczące regionu. Są to wspomnienia mieszkańców opracowane na podstawie pamiętników lub opowieści świadków historii. Autorami są regionaliści, darczyńcy do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. DIR
  6. »
  7. Biblioteczka regionalna i inne...
Najnowsze
publikacje

#Biblioteczka

Skan okładki ksiązki" Atlas historyczny Galicji"
okladka_ZHP

100 lat Związku Harcerstwa Polskiego w Chrzanowie

100 lat Związku Harcerstwa Polskiego w Chrzanowie : kalendarium wydarzeń 1920-2000 / redakcja: Janusz Krupnik. Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2021. – 188, [1] strona : fotografie ; 31 cm.
(Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 9)

Na opracowanie działalności Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Chrzanowa w latach 1920-2020 składają się cztery rozdziały: Okres II RP i lata wojny, ZHP w Chrzanowie – okres powojenny 1945-56, Chrzanowskie Harcerstwo w PRL-u 1956-1989, Harcerstwo Chrzanowskie po roku 1990 r. Kalendarium przygotowano na podstawie unikatowych dokumentów (rozkazów, kronik, książek pracy, zdjęć), których wykaz można znaleźć w bibliografii zamieszczonej na końcu. Fotografie ze zbiorów archiwum Hufca Chrzanów zostały zdigitalizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie w ramach współpracy przy tworzeniu Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Wydanie przygotowano pod redakcją hm. Janusza Krupnika, we współpracy przy zbieraniu materiałów z hm. Jackiem Kanią z Komisji Historycznej Hufca ZHP im dh. dr. Zdzisława Krawczyńskiego w Chrzanowie.

Skan okładki ksiązki" Atlas historyczny Galicji"

Atlas historyczny Galicji

Atlas historyczny Galicji / Mariusz Paździora ; mapy: Mariusz Paździora. Wydanie pierwsze. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, copyright 2021. – 1 atlas (127, [1] strona) : ilustracje, mapy wielokolorowe ; 30 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 8)

Publikacja obrazuje historię Królestwa Galicji i Lodomerii, którego tereny obejmowały ziemię chrzanowską. Składają się na nią mapy i plansze ukazujące m.in. skład wyznaniowy, podział administracyjny, przebieg konfliktów, rozmieszczenie ośrodków przemysłowych i edukacyjnych. W książce znajdują się także barwne herby miast Królestwa Galicji i Lodomerii oraz ich plany, kalendarium najważniejszych wydarzeń z okresu 1772-1919 oraz uproszczone drzewo genealogiczne królów i królowych Galicji z Domu Habsbursko-Lotaryńskiego. Na końcu umieszczono spis miejscowości Galicji w 1914 roku oraz bibliografię. Wydanie przygotowano z okazji Jubileuszu 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie.

okladka_cmentarz

Dzieje cmentarza parafialnego w Chrzanowie

Dzieje cmentarza parafialnego w Chrzanowie / Mariusz Paździora – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2020. – 279, [1] strona : fotografie ; 31 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 7)

Publikacja opisuje historię chrzanowskich cmentarzy katolickich i szczegółowe dzieje chrzanowskiego cmentarza parafialnego. Zawiera także omówienie nagrobków historycznych oraz krótkie noty biograficzne wybranych, tutaj pochowanych osób, które w jakiś sposób wyróżniły się swoim życiem i działalnością. W dalszej części publikacji zamieszczone zostały indeksy pochowanych oraz mapy cmentarza i wszystkich jego kwater i pasów. Lekturę książki kończą streszczenia w językach angielskim i niemieckim.

Rozmowa z autorem książki: Mariuszem Paździorą

okladka_wodociagi

Historia Wodociągów Chrzanowskich

Historia wodociągów chrzanowskich / Kamil Krzysztof Bogusz ; [redakcja Małgorzata Zbroszczyk]. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2020. – 264 stron : ilustracje, fotografie (w tym kolorowe) ; 31 cm – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 6)

Publikacja po raz pierwszy kompletnie opisuje powstanie i rozwój chrzanowskiego przedsiębiorstwa wodociągowego. Jej wydanie zbiega się z 85. rocznicą oficjalnego uruchomienia miejskiego wodociągu w Chrzanowie. Publikacja składa się z 6 rozdziałów opisujących historię wodociągów i kanalizacji od XIV wieku aż do czasów współczesnych. Zawiera także aneks, w którym umieszczono transkrypcję wybranych dokumentów historycznych oraz galerię zdjęć i dokumentów związanych z dziejami wodociągów chrzanowskich. Na końcu książki znajduje się bibliografia, wykaz tabeli i ilustracji oraz indeks nazwisk.

Spotkanie z Tadeuszem Arkitem – prezesem Wodociągów Chrzanowskich oraz z Kamilem Boguszem – autorem książki.

okladka_fablok

Fablok : pamiątki Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce

Fablok : pamiątki Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce / zespół redakcyjny Małgorzata Zbroszczyk, Anna Siewiorek, Marian Kwiatkowski. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2019. – 95, [1] strona : ilustracje, fotografie (w tym kolorowe) ; 31 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 5)

Publikacja Fablok. Pamiątki Pierwszej Fabryki Lokomotyw w Polsce ma kilkudziesięciu autorów. Zaangażowani w „Pociąg do wspomnień” pracownicy Fabloku, mieszkańcy ziemi chrzanowskiej, kolekcjonerzy oraz Muzeum w Chrzanowie udostępniali pojedyncze przedmioty albo całe zespoły pamiątek. Wszystkie są częściami mozaiki stworzonej z szacunku do lokalnej historii. Dzięki środkom, które udało się pozyskać z Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce na projekt „Pociąg do tradycji” możliwe stało się digitalizowanie pamiątek, z których spora część została pokazana w niniejszym albumie, a reszta będzie dostępna w dziale regionalnym chrzanowskiej książnicy.

okladka_adamczyk

Kaplica pw. Jezusa Miłosiernego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ; Kościoły parafialne w Chrzanowie

Kaplica pw. Jezusa Miłosiernego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie ; Kościoły parafialne w Chrzanowie / Józef Adamczyk. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2018. – 55, [2] strony : fotografie ; 24 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 4)

Publikacja zawiera opis i historię Kaplicy pw. Jezusa Miłosiernego w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie, biografie kapelanów pracujących w Kaplicy oraz archiwalne zdjęcia z Kaplicy. W dalszej części publikacji znajdujemy informacje historyczne o chrzanowskich kościołach parafialnych oraz terminy odpustów, mszy świętych, nazwiska aktualnych proboszczów, zdjęcia budynków kościołów i bibliografię.

okladka_atlasz

Atlas historyczny Ziemi Chrzanowskiej

Atlas historyczny Ziemi Chrzanowskiej : atlas opracowany w stulecie odzyskania niepodległości / Mariusz Paździora. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2018. – 80 stron : mapy ; 30 cm + errata. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 3)

Atlas historyczny Ziemi Chrzanowskiej to pierwsza próba kompleksowego przedstawienia historii powiatu chrzanowskiego w formie kartograficznej. Publikacja wydana została w ramach Biblioteczki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej. Głównym zadaniem atlasu jest zilustrowanie dziejów naszego regionu od chwili utworzenia w średniowieczu kasztelanii chrzanowskiej do czasów współczesnych. Do części kartograficznej zostało przygotowane kalendarium Ziemi Chrzanowskiej, w którym główny nacisk położono na przynależność polityczną, administracyjną i zmiany terytorialne powiatu chrzanowskiego i regionu. Wiele wydarzeń historycznych znalazło odzwierciedlenie na poszczególnych mapach.

madejski_sbc

Historia Osiedla Kąty

Historia Osiedla Kąty / opracowanie Roman Madejski. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2018. – 113, [3] strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 24 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 2)

Historia Osiedla Kąty to wspomnienia mieszkańców chrzanowskich Kątów zbierane przez kilka lat przez Romana Madejskiego i opisane w publikacji wydanej w ramach Biblioteczki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej. Teksty wspomnień zawierają historię życia, rodziny, przodków mieszkańców Kątów, jak również pojedyncze epizody, najczęściej z czasów wojny lub okresu powojennego. Niektóre są bardziej obszerne, jak np. wspomnienia o kopalni Matylda, która przez bardzo długi czas była związana z osiedlowym życiem mieszkańców, a jej pozostałości są widoczne do dnia dzisiejszego. Książka ze wspomnieniami mieszkańców Osiedla Kąty powstała z przekonania, że trzeba ocalić od zapomnienia ich losy, przeżycia i historię.

bigaj_okladka

Dzieje rodziny Sroków

Dzieje rodziny Sroków : pamiętniki Ferdynanda Sroki / opracowała Teresa Sroka-Bigaj. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2017. – 241, [4] strony : faksymilia, fotografie, portrety ; 25 cm. – (Biblioteczka Regionalna Ziemi Chrzanowskiej ISSN 2544-6231 ; 1)

Pierwsza publikacja wydana w ramach Biblioteczki Regionalnej Ziemi Chrzanowskiej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie. Zawiera treść pamiętników Ferdynanda Sroki, znalezionych przez jego córkę, Teresę Bigaj, w 2014 roku w czasie pobytu w domu u brata na Warmii w Barwinach. Historia opisana w pamiętnikach dotyczy zarówno życia na wsi pod zaborem austriackim, czasów I wojny światowej, okresu międzywojennego, lat II wojny światowej i okresu budowy nowego państwa polskiego na ziemiach zachodnich. Publikacja zawiera także treść pamiętnika matki Teresy Bigaj, Marianny Dyby, napisanego w 1956 roku na konkurs ogłoszony przez Polskie Radio. Z treści pamiętników wyłonił się obraz ludzkiego życia wplecionego w wir historii i przemian obyczajowych.

okladka_szlakiemfabloku

Szlakiem Fabloku : spacerownik

Szlakiem Fabloku : spacerownik : Pierwsza Fabryka Lokomotyw w Polsce 1919-2019 / [zespół redakcyjny Małgorzata Zbroszczyk, Anna Siewiorek, Marta Gawor, Luiza Trybuś, Anna Cieplińska-Jaglarz]. – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2019. – 72 strony : ilustracje, fotografie, mapy ; 21 cm.

Spacerownik „Szlakiem Fabloku” przygotowano w ramach projektu “Pociąg do tradycji”. Powstał on przy czynnym udziale lokalnej społeczności. Na warsztatach mieszkańcy wspominali Pierwszą Fabrykę Lokomotyw w Polsce, jej pracowników oraz miejsca związane ze społeczno-socjalną działalnością Fabloku. Metodami „burzy mózgów” i „word cafe” wybierali miejsca i trasę przedstawioną w Spacerowniku. Zawiera archiwalne zdjęcia, mapy oraz projekty budynków. Wydanie Spacerownika zachęca do spaceru „Szlakiem Fabloku” po miejscach w których sentyment łączy się z historią.

marian_luzar_czarny_kruk

Ks. hm. Marian Luzar „Czarny Kruk”

Ks. hm. Marian Luzar „Czarny Kruk” : 1.IX.1895 – 13.IX.1939 : życie jego obfitsze w dzieła niż dni : 80. rocznica śmierci / [opracowanie Anna Siewiorek]. – Balin : Drukarnia Optima, 2019. -21, [3] strony : ilustracje ; 30 cm. 

Publikacja wydana z okazji obchodów 80. rocznicy śmierci ks. hm. Mariana Luzara, twórcy harcerstwa w Trzebini, instruktora ZHP, wielkiego przyjaciela młodzieży. Zawiera fakty biograficzne z życia księdza oraz szereg czarno-białych archiwalnych fotografii. Na końcu publikacji znajduje się program uroczystych obchodów 80. rocznicy śmierci ks. hm. Mariana Luzara oraz spis komitetu organizacyjnego tychże obchodów.

odeszli_do_druku

Odeszli na wieczną wartę

Odeszli na wieczną wartę / [tekst Janusz Krupnik ; fotografie Jacek Kania ; opracowanie i redakcja Komisja Historyczna Hufca ZHP Chrzanów] – Chrzanów : Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, 2019. – 31, [1] strona : ilustracje ; 21 cm.

Jest to drugie po 10 latach wydanie przewodnika po nekropoliach, na których zostały złożone prochy zasłużonych instruktorów ZHP. By ocalić od zapomnienia tych, którzy tworzyli harcerstwo chrzanowskie, trzeba znać miejsce ich spoczynku. Zawiera kolorowe fotografie nagrobków oraz plan cmentarza parafialnego i komunalnego w Chrzanowie.

Wydawane są publikacje

przygotowane przez mieszkańców ziemi chrzanowskiej lub dotyczące regionu. Są to wspomnienia mieszkańców przygotowane na podstawie pamiętników lub opowieści świadków historii.
Autorami są regionaliści, darczyńcy do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Scroll to Top