Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Informacji Regionalnej oraz filie Biblioteki przy współpracy z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie tworzą autoportrety miejscowości –  księgi multimedialne. Nie pokazują one miejscowości przez historię czy walory turystyczne, ale przez codzienność życia. Są zaproszeniem do rozmowy z sąsiadem o pasji, zainteresowaniach, zwykłych dniach życia w małym środowisku. Autorami są regionaliści, darczyńcy do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej.

Księgi multimedialne są połączeniem strony www i zwykłej, tradycyjnej książki. Menu strony internetowej zastępuje tradycyjny spis treści. Można też je przeglądać ze strony na stronę jak album w tradycyjnej formie książkowej.

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. DIR
  6. »
  7. Księgi Multimedialne

Pod Gruszą za Albinem – księga multimedialna Luszowic napisana przez mieszkańców jest barwnym portretem miejscowości. W Luszowicach dzwony rozpędzają chmury, Śpiewok i Gospoś mieszkają koło Pisorza. Do służby w Ochotniczej Straży Pożarnej zachęca Święty Florian i luszowickie Smerfy namalowane przez Mirosława Ślusarczyka. Luszowianie opowiadanie barwnych historii mają we krwi.

W tej Księdze młodzi spotykają się ze starszymi i z tymi z odległej przyszłości. Z rozmów tych widać, jak wiele można sobie nawzajem opowiedzieć, ale też jak bardzo ulotna jest pamięć ludzka. Jak trudno czasem przypomnieć sobie kto, kiedy i co zdziałał. W rozmowie ze swoim starszym kolegą, strażak Józef Hudzik powiada: jakby chciało się ich spamiętać, to trzeba by było mieć spisane. Ale też pamięć, choćby niedoskonała, buduje więzi, inspiruje i zachęca do działania. Przydomki mieszkańców, dziś już nieużywane, zakorzeniały ludzi w rodzinach i we wspólnocie sąsiedzkiej. Stare zwyczaje, przyśpiewki, budowa szkoły i remizy. Trudno czasem sobie przypomnieć nazwiska czy daty, są też zdjęcia, na których nie wszystkich rozpoznamy. Ale próbujmy.

Księga Multimedialna Luszowic

To już trzecia Księga przygotowana przez Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie. W Obecnej Księdze prezentujemy wywiady z mieszkańcami Balina i Okradziejówki. Czytelnicy poznając losy naszych bohaterów, dowiedzą się więcej o pracy, którą podejmowali, o budowie domów, nauce w szkole a czasem o perypetiach rodzinnych. Młodzi mieszkańcy, uczniowie Szkoły Podstawowej w Balinie po warsztatach kreatywnych przygotowali plakaty promujące miejscowość i zapraszające do jej odwiedzenia a najmłodsi uczniowie narysowali kolorowe mapy Balina.

Tytuł Księgi Drzewa, Krzaki, Ptaki odzwierciedla tematy wywiadów, które dotyczą kolei losu rozmówców.

Księga, tak ja dwie wcześniejsze, jest dostępna w dwóch wersjach kolorystycznych: malinowym i szarym. Księga nie jest typową stroną internetową, ale tradycyjną książką przeniesioną do Internetu. Można ją czytać wybierając artykuły ze spisu treści lub przeglądać ze strony na stronę.

Księga Multimedialna Balina i Okradziejówki

Księga była prezentowana na Rzeczpospolitej Lokalnej:  Sejmie społeczników, bojowników i ekspertów w 2012 roku w Warszawie. Została także opisana w Przekroju nr 8/2013.

Księga multimedialna jest autoportretem miejscowości budowanym na podstawie rozmów między mieszkańcami miejscowości. Dialogi między sąsiadami o życiu, pasjach czy codzienności tworzą obraz Pogorzyc widzianych przez pryzmat zwykłych ludzi? niezwykłych członków społeczności lokalnej. Zaglądając do Księgi znajdziemy w niej rozmowy o Nordic Walking, prowadzeniu parafii, byciu sołtysem czy pożarniczej pasji młodych mieszkańców Pogorzyc.  Rozmowy zostały spisane i są przedstawione w Księdze z zachowaniem cech języka mówionego. Ubarwiają ja zdjęcia Drzewa Miłości, obraz grabów lokalnej artystki Jadwigi Leśnej-Karnas oraz fotografia młodych artystek i rysunki uczniów miejscowej szkoły.

Księga jest wynikiem zaangażowania członków miejscowej społeczności uczestniczących w warsztatach prowadzonych w Filli w Pogorzycach przez Dział Informacji Regionalnej.

Księga multimedialna Pogorzyc

Księga powstała na przełomie 2010/2011 r. Pomysł został doceniony i Księga została laureatem w konkursie Pochwal się. Była prezentowana jako przykład dobrej praktyki na II Ogólnopolskim Kongresie Bibliotek Publicznych w Warszawie.

“Słowa w sieci”, czyli księga multimedialna Płazy, to autoportret mieszkańców tej wsi. Dobre autoportrety nie od razu i nie wszystkim ujawniają swoje tajemnice.  Rozmowa to podstawowy sposób komunikacji międzyludzkiej. Codziennie z kimś rozmawiamy, wymieniamy poglądy, dyskutujemy. Jak trudne jest przeprowadzenie rozmowy na ustalony wcześniej temat a potem jej spisanie przy zachowaniu cech naturalnego i spontanicznego posługiwania się polszczyzną sprawdzili uczestnicy warsztatów prowadzonych w Bibliotece w Płazie.

W warsztatach wzięły udział 34 osoby – aktywne, gotowe na podjęcie nowych wyzwań. Efektem wspólnej pracy jest Księga prezentująca obraz wsi tradycyjnej a równocześnie nowoczesnej, otwartej na nowe formy pracy, życia, komunikacji. Zbiór dialogów urozmaicają obrazy pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej tworzone na warsztatach terapii zajęciowej prowadzonych przez Renatę Bartnik a do odwiedzenia Księgi zapraszają plakaty wykonane przez uczniów Zespołu Szkół w Płazie pod kierunkiem Jadwigi Leśnej-Karnas.

Nad wyborem szaty graficznej dyskutowali wszyscy uczestnicy warsztatów, przy czym głosy były podzielone, stąd decyzja o multimedialnym albumie w dwóch kolorystykach.

Księga multimedialna Płazy

Scroll to Top