Dział Informacji Regionalnej

regionalia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 48
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wszelkie informacje, dokumenty, literaturę i prasę związane z powiatem chrzanowskim, które są bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. W dziale opracowywane są bazy regionalne powiatu chrzanowskiego, jest prowadzona działalność wydawnicza.

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. DIR
  6. »
  7. Zbiory regionalne

Czasopisma regionalne

Czterdzieści polskich tytułów związanych z ziemią chrzanowską jest udostępnianych dla czytelników na miejscu. Opisy bibliograficzne ze streszczeniami wybranych artykułów znajdują się w bazie Bibliografii Regionalnej Powiatu Chrzanowskiego. Obok prezentujemy aktualny wykaz czasopism regionalnych wraz z informacją o dostępnych numerach.

Dokumenty Życia Społecznego (DŻS)

obejmują materiały o różnorodnym charakterze: informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym. Odzwierciedlają one wszelkie przejawy życia społecznego, kulturalnego, politycznego i gospodarczego. Są to głównie druki ulotne, afisze, plakaty, zaproszenia, foldery, katalogi, plany, mapy, sprawozdania, rękopisy, maszynopisy, fotografie itp.

Rodzaje gromadzonych dokumentów życia społecznego to:

katalogi wystaw

programy różnych imprez artystycznych, kulturalnych, politycznych, naukowych, sportowych itd.

zaproszenia

afisze i plakaty

druki propagandowe

wykazy osobowe i rzeczowe (spisy telefonów, rozkłady jazdy)

sprawozdania z działalności stowarzyszeń

raporty roczne firm

prospekty, przewodniki, informatory turystyczne

czasopisma organizacji, stowarzyszeń

gazetki szkolne

materiały audiowizualne

plakietki, proporczyki

Wpływające do Działu Informacji Regionalnej dokumenty poddawane są selekcji pod względem ich przydatności dla potrzeb potencjalnego użytkownika. Część DŻS gromadzonych w bibliotece została opracowana, a opisy umieszczone w katalogu.

Zbiory miast partnerskich Chrzanowa

Dział Informacji Regionalnej gromadzi wszelkie materiały, które otrzymał Urząd Miejski w Chrzanowie na przestrzeni lat od delegacji z miast partnerskich: Nyékládháza, Iwano-Frankiwsk, Harnes. Zbiory można przeglądać po wcześniejszym ich zamówieniu.

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

to zbiór dokumentów, fotografii, listów, pamiętników oraz relacji i wspomnień mieszkańców ziemi chrzanowskiej. Materiały te są pozyskiwane przez bibliotekarzy i wolontariuszy.

Wszystkie zgromadzone do tej pory materiały, opracowane w Dziale Informacji Regionalnej, gdzie cyfrowe zapisy są udostępniane użytkownikom do przeglądania i odsłuchiwania na miejscu.

Książki

Dział gromadzi literaturę związaną z powiatem chrzanowskim, która jest bezcennym źródłem informacji o życiu społeczno-kulturalnym, ekonomicznym i historycznym regionu. Wśród zbiorów znajdują się publikacje autorów – mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Jest to przede wszystkim literatura piękna.

Książki udostępniane są wyłącznie na miejscu w Dziale Informacji Regionalnej po uprzednim zamówieniu.

Wśród zbiorów są także publikacje Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Chrzanowie
Scroll to Top