Dział Promocji
Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa

promocja@mbp.chrzanow.pl  tel. 32 763 27 55
ul. Władysława Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Dział Promocji Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa planuje i koordynuje działania marketingowe i promocyjne Biblioteki, realizuje public relations, organizuje i promuje wydarzenia biblioteczno – literackie, opracowuje materiały informacyjne, współpracuje z lokalnymi mediami, redaguje stronę internetową biblioteki oraz prowadzi szerokie działania w zakresie social media.

  1. Strona główna
  2. »
  3. O bibliotece
  4. »
  5. Dział Promocji Biblioteki i...
Dział Promocji
Biblioteki i Upowszechniania Czytelnictwa

#PROMOCJApoleca

DKK

… bo rozmowa jest przedłużeniem przyjemności czytania

Akademia Słowa

Czytamy, piszemy, słuchamy, recytujemy…

Spotkania autorskie

Spotykamy się z pisarzami i specjalistami rynku książki

Narodowe Czytanie

Cała Polska czyta wielkie dzieła literatury polskiej

Tydzień Bibliotek

Ogólnopolska kampania czytelnicza  – promujemy książkę, bibliotekę i zawód bibliotekarza

Noc Bibliotek / Noc z Książką

Ogólnopolska akcja, promująca czytanie i potencjał bibliotek

Małopolskie Dni Książki Książka i Róża

Małopolska akcja czytelnicza promująca rynek książki

Eko-Chrzanów

Całoroczna kampania informacyjno-edukacyjna promująca  miasto Chrzanów

Chrzanowski Dzień Kobiet

Integrujemy lokalne środowiska kobiet, skupionych wokół biblioteki

Koncert za Regałem

Literackie spotkania z muzyką…

Małopolski Festiwal Innowacji

Edukacja w zakresie innowacji społecznych, innowacyjna może być biblioteka…

Akademia złamanych skrzydeł

Warsztaty młodzieżowe i dyskusje wokół rynku pracy i samorozwoju, integrujące młodych ludzi w środowisku lokalnym

Do you speak English?

Warsztaty językowe z native speakerem: dla początkujących, zaawansowanych, konwersacje

Ciało i umysł

Spotkania tematyczne, edukujące  w zakresie zdrowia, urody, pielęgnacji

Konkursy

Chrzanowska Majówka

Patriotyczny piknik rodzinny

Sanatorium czytelnicze

Akcja promująca relaks z książką i wodą „Bibliofil” z saturatora

Dzień Kolorowej Skarpetki

W ramach Światowego Dnia Zespołu Downa

Wystawy i wernisaże

Ekspozycje i spotkania promujące artystów oraz twórców profesjonalnych i nieprofesjonalnych Ziemi Chrzanowskiej

Recenzje

Akademia Słowa

Felietony

Akademia Słowa

Scroll to Top