EKO-Chrzanów

promocja@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 55
czytelnia@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 49
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

  1. Strona główna
  2. »
  3. EKO-Chrzanów

EKO - Chrzanów

Miejska kampania ma na celu podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej, propagowanie postaw i zachowań proekologicznych zwłaszcza u dzieci i młodzieży, uświadomienie istniejących zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska oraz propagowanie szeroko rozumianego zrównoważonego rozwoju. Kampania ukazuje styl życia, zgodnie z którym człowiek stara się zniwelować niekorzystne zjawiska w ekosystemie. Edukacja ekologiczna prowadzona jest min. podczas: happeningu miejskiego NATURAlnie w Chrzanowie, Rajdu Chrzanowskich Cyklistów i Pikniku „Biblioteka na dwóch kółkach”, Ulicznego Rautu Zrównoważonego oraz warsztatów i pokazów z zakresu Niskiej Emisji.

Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada

By przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, których źródłem są kominy domów jednorodzinnych, kamienic i lokalnych kotłowni, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie realizuje kampanię pn. „Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada”. Jej celem jest pokazanie korzyści zdrowotnych i społecznych wynikających z eliminacji źródeł niskiej emisji. W ramach akcji powstają plakaty i ulotki. Ogłaszamy ekologiczne konkursy dla dzieci. Podczas happeningu, poprzez obrazowe przedstawienie ważnych idei czy negatywnych zjawisk próbujemy trafiać do świadomości najmłodszych odbiorców i pobudzić ich do zmiany przyzwyczajeń. Natomiast dorosłych mieszkańców zapraszamy na wykłady dot. zielonej energii czyli odnawialnych źródeł energii czy warsztaty ekologiczne.

Artykuły

#EkoChrzanow
Scroll to Top