Wiejski TREK - literackie i kulturowe oblicza wsi

Projekt mający na celu promocję czytelnictwa wśród mieszkańców wsi i małych miejscowości. Działania projektowe skupiliśmy wokół
motywu wsi we współczesnej literaturze polskiej. Sięgając po różnorodne narzędzia przedstawiliśmy szerokie możliwości, jakie daje
wieś, wyszliśmy naprzeciw stereotypom oraz zasymilowaliśmy społeczność lokalną angażując ją do różnych wspólnych działań na
poziomie lokalnym. Wszystkie działania projektowe podzielone zostały na cztery bloki tematyczne TRADYCJA, REKREACJA, EDUKACJA, KULTURA, które składały się
z warsztatów wykładów i spotkań służących popularyzacji literatury. Aktywności skierowane były do różnych grup wiekowych będą
atrakcyjną formą poznawania literatury przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy na temat własnej miejscowości oraz budowaniu
społeczności lokalnych. Planowane działania przyczynią się do poczucia silniejszej więzi mieszkańców z własnym otoczeniem oraz
budowaniu świadomości, poczucia dumy i przynależności kulturowej. Projekt realizowany będzie w Bibliotece Głównej w
Chrzanowie oraz jej czterech filiach wiejskich: w Balinie, Luszowicach, Płazie i Pogorzycach. Do udziału w projekcie zaprosimy
placówki oświatowe z powiatu chrzanowskiego, zaprzyjaźnionych regionalistów oraz twórców regionalnych, Muzeum w
Chrzanowie im Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Muzeum Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec. W
trakcie realizacji zdania chcemy się także odwołać do patronów 2022 roku, przybliżając sylwetkę i twórczość Marii Konopnickiej w
180 rocznicę urodzin oraz twórców obchodzonego w 2022 Roku Romantyzmu Polskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego