Zasoby biblioteki

biblioteka@mbp.chrzanow.pl | tel. 32 763 27 40
ul. Broniewskiego 10C, 32-500 Chrzanów

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory o charakterze uniwersalnym.
Wszystkie zbiory są opracowane w systemie bibliotecznym SOWA SQL Premium/MARC21

Biblioteka posiada:

ponad  23000

książek

ponad  9000

zbiorów specjalnych

128

czasopism oprawnych

Razem zbiory biblioteki liczą ponad

233000

jednostek

Zbiory biblioteki udostępniane są:

w formie wypożyczeń na zewnątrz – Wypożyczalnia, Oddział dla Dzieci, filie

prezencyjnie - na miejscu - Dział Czytelń i Multimediów, Dział Informacji Regionalnej

w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – Dział Czytelń i Multimediów

Biblioteka udostępnia bezpłatnie:

Książki

dla dzieci, młodzieży i dorosłych m.in.:

 • powieści
 • biografie, pamiętniki, publicystyka
 • komiksy
 • lektury szkolne i opracowania
 • naukowe i popularnonaukowe
 • poradniki z różnych dziedzin
 • wydawnictwa o specjalnym druku Duże Litery
 • przewodniki turystyczne
 • do nauki języków obcych
 • literatura w językach obcych, m.in. w języku angielskim, francuskim, niemieckim

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Wypożyczalnia,
Oddział dla Dzieci
filie

zobacz także:

 • Encyklopedie, słowniki, atlasy, leksykony, poradniki
 • najstarsze zbiory
 • reprinty
 • bibliografie
 • monografie
 • roczniki statystyczne
 • książki naukowe i popularno - naukowe z różnych dziedzin nauki, kultury i sztuki

Dostępne tylko
na miejscu w czytelni

Zbiory audiowizualne

CD, DVD, analogowe

 • muzyka poważna i rozrywkowa
 • filmy fabularne, dokumentalne, animowane
 • audiobooki (książka mówiona)

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Czytelń i Multimediów,
filie

 

Czasopisma
ogólnopolskie

Gdzie szukać?

Dostępne tylko
na miejscu w czytelni

Czasopisma
regionalne

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Informacji Regionalnej

Dokumenty Życia
Społecznego

 • druki ulotne
 • afisze
 • plakaty
 • zaproszenia
 • foldery
 • katalogi
 • plany
 • mapy
 • sprawozdania
 • rękopisy
 • maszynopisy
 • fotografie

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Informacji Regionalnej

 

Zbiory miast
partnerskich

 • Harnes
 • Ivano-Frankivsk
 • Nyekladhaza

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Informacji Regionalnej

E-zasoby

I-buk

baza pełnotekstowa – dostęp do publikacji elektronicznych na platformie IBUK LIBRA

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Czytelń i Multimediów

 

Academica

baza pełnotekstowa

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Czytelń i Multimediów

 

Czytaki

odtwarzacze cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących

Gdzie szukać?

Biblioteka Główna
Dział Czytelń i Multimediów

 

Cyfrowe Archiwum Ziemi Chrzanowskiej

zbiór dokumentów, fotografii, listów, pamiętników, relacji i wspomnień mieszkańców ziemi chrzanowskiej

Gdzie szukać?

Dostępne na miejscu i on-line

Bibliografia Regionalna Powiatu Chrzanowskiego

baza bibliograficzna

opisy bibliograficzne książek, fragmentów książek, folderów, map oraz artykułów z czasopism i gazet, materiałów dotyczących powiatu chrzanowskiego oraz historyczno-geograficznego obszaru ziemi chrzanowskie

Gdzie szukać?

Bibliografia Małopolski

baza bibliograficzna

wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską jako regionem geograficzno-historycznym

Gdzie szukać?

Kartoteka Zagadnieniowa

baza bibliograficzna

Gdzie szukać?

Nie znalazłeś książki u nas – wypożycz w innej bibliotece

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Przewiń do góry