Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie jest samorządową instytucją kultury. Działa od 1946 roku, stara się zaspokajać potrzeby czytelnicze, edukacyjne, informacyjne i kulturalne mieszkańców powiatu chrzanowskiego. Biblioteka gromadzi i udostępnia zbiory dostosowane do różnych grup wiekowych i społecznych. Zbiory Biblioteki stanowia książki, materiały audiowizualne, dokumenty życia społecznego, czasopisma i wiele innych, które dokumentują pamięć ludzkich pokoleń, odzwierciedlają nowe tendencje w nauce i kierunki rozwoju społeczeństwa. Służą nauce i rozrywce użytkowników. W 2011 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie przeprowadziła się do nowego budynku przy ul. Broniewskiego 10C o powierzchni 2600 m2. Nowoczesna architektura, przestrzeń i funkcjonalność robią wrażenie na czytelnikach. Budynek jest dostosowany do obsługi użytkowników niepełnosprawnych.
    Agendy biblioteczne udostępniają swoje zbiory i zachęcają do uczestniczenia w różnych formach promocji czytelnictwa:
  • dla najmłodszych - Starych bajek czar,
  • dla młodzieży - Przystanek Ziemia Chrzanowska,
  • biblioterapia,
  • kurs komputerowy dla seniorów,
  • dla wszystkich Wszechnica Chrzanowska - mini uczelnia regionalna,
  • Święto Miodu.
Nie sposób wymienić wszystkich imprez, warsztatów i kursów organizowanych w Bibliotece. Zainteresowanych zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej www.mbp.chrzanow.pl
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie stała się wizytówką miasta, obiektem, który nie tylko warto zobaczyć, ale do którego trzeba przyjąć i skorzystać z jednej z wielu ciekawych propozycji spędzania wolnego czasu.
Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie jest Pani Lucyna Kumala, która pracuje w niej od 28 lat. W roku 1977 ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Krakowie - pedagogika oraz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Studium Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej. Jest osobą otwartą na nowoczesne rozwiązania i technologie. Świadczy o tym wysoki poziom komputeryzacji i automatyzacji w kierowanej przez nią bibliotece. Podejmuje różne wyzwania i skutecznie je realizuje, dzięki czemu chrzanowska biblioteka stała się atrakcyjnym miejscem dla czytelników. Jest osobą pogodną, łatwo nawiązującą kontakty, czego dowodem jest duże grono osób i instytucji chętnie współpracujących z biblioteką. W 2011 r. p. Lucyna Kumala została laureatką Konkursu na Bibliotekarza Roku Województwa Małopolskiego.
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie zarządzana przez p. Lucynę Kumalę stała się ważnym i znaczącym animatorem życia kulturalnego w regionie. Prowadzi szeroką działalność kulturalnooświatową, promuje czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży oraz dorobek literacki w mieście i regionie. Włącza się także aktywnie w liczne ogólnopolskie akcje promujące czytelnictwo i literaturę. W 2010r. zorganizowane zostało ponad 500 spotkań i zajęć w ramach organizowanych imprez o charakterze cyklicznym, oraz okolicznościowych wydarzeń jednorazowych. We wszystkich tych formach uczestniczyło ponad 9 tys. osób.
Pani Lucyna Kumala podejmuje aktywną współpracę ze szkołami średnimi, instytucjami kultury oraz różnymi organizacjami społecznymi z terenu miasta, gminy i powiatu chrzanowskiego w zakresie upowszechniania wiedzy, literatury i czytelnictwa. Prowadzi również aktywną współpracę z bibliotekami publicznymi powiatu chrzanowskiego, z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, Instytutem Książki, Fundacją ABCXXI - Cała Polska czyta Dzieciom. Od pięciu lat włącza się z własnym programem różnorodnych imprez czytelniczych w ogólnopolskie obchody Tygodnia Bibliotek.
Serdecznie zapraszamy!
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Ul. Broniewskiego 10C
32-500 Chrzanów
Tel. 32 763 27 52
biblioteka@mbp.chrzanow.pl
www.mbp.chrzanow.pl
 
© 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, kontakt: regionalia@mbp.chrzanow.pl,
redakcja strony: Małgorzata Zbroszczyk - koordynator, Katarzyna Kowalska - redaktor, Anna Kosowska-Czak - redaktor, Bogusław Mucha - grafika, Maciej Wołpiuk - projekt informatyczny.