Warsztaty Kreatywne

Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie znalazła się wśród 15 bibliotek w Polsce wyłonionych w drodze konkursu, które biorą udział w przedsięwzięciu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Projekt Społeczny 2012 "Twoje strony - Mocne strony", jest on realizowany wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i jest uzupełnieniem Programu Rozwoju Bibliotek.
Celem projektu było zaangażowanie młodzieży w wypracowanie pozytywnego wizerunku swojego regionu. Wskazania co w nim piękne i wartościowe.
    Projekt składa się z dwóch części:
  • warsztatu kreatywnego,
  • zadania dla uczestników.
W marcu wszyscy zainteresowani mogli wzięli udział w spotkaniach organizacyjnych, które odbyły się w Klubie Literackim Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie, w bibliotece szkolnej II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie i Zespole Szkół w Babicach.
Od 1 do 4 kwietnia odważna, kreatywna i pełna pomysłów młodzież z I LO im. Stanisława Staszica w Chrzanowie, II LO im. K.K. Baczyńskiego w Chrzanowie oraz Publicznego Gimnazjum w Babicach uczestniczyła w warsztatach kreatywnych. Podczas wypełniania koła GPS, generowania pomysłów mocnych stron regionu uczestnicy wypisali 486 mocnych stron ziemi chrzanowskiej, miejsc, wydarzeń, rzeczy wartych pokazania. Każdy uczestnik musiał w losowaniu wybrać tylko 3 z nich. Te które zdobyły największą ilość głosów stały się podstawą do tworzenia wizytówek. Kazda wizytówka składa sie od trzech do czterech pomysłów. Podczas warsztatów, po wyłonieniu pomysłów na wizytówki uczestnicy wypełniali karty projektów - pełen plan działań, scenariusz wizytówek, potrzebny sprzęt, podzielili między siebie zadania. Potem, już po zakńczeniu 3 godzinnych warsztatów uczestnicy sami realizowali wizytówki. Mieli na to tylko 3 tygodnie. Był to dla nich czas wytężonej pracy.
 
© 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, kontakt: regionalia@mbp.chrzanow.pl,
redakcja strony: Małgorzata Zbroszczyk - koordynator, Katarzyna Kowalska - redaktor, Anna Kosowska-Czak - redaktor, Bogusław Mucha - grafika, Maciej Wołpiuk - projekt informatyczny.