Projekt Społeczny 2012

Projekt Społeczny 2012 to inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW. Dzięki grantowi przyznanemu przez Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe mamy możliwość prowadzenia długoterminowych działań i pozyskiwania jak największej liczby partnerów i sprzymierzeńców.

Najważniejszym celem jest zmiana myślenia o przedsięwzięciu sportowym, jakim jest Euro 2012. Wychodzimy z założenia, że należy myśleć o procesie przygotowań do Euro 2012 jako sprawie obywatelskiej i społecznej. Uważamy, że proces przygotowań jest nie tylko szansą dla biznesu i rozrywki, ale także szansą dla innowacji społecznych, które zamierzamy stymulować i wspierać.

Nasze konkretne działania koncentrują się na:

  • Promocji i budowaniu wizerunku Polski przy okazji Mistrzostw
  • budowaniu obywatelskiej świadomości na temat Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej wśród mieszkańców miast - gospodarzy
  • uczeniu dobrych nawyków poprzez udział w konsultacjach tzw. sondażach deliberacyjnych. Jest to metoda konsultacji po raz pierwszy uruchomiana w Polsce
  • zgromadzeniu i rozpowszechnianiu wiedzy na temat tego co dzieje się w związku z EURO 2012, zwłaszcza na temat innowacyjnych sposobów na maksymalne wykorzystanie inwestycji, które dotyczą mieszkańców

 
 
© 2011 Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, kontakt: regionalia@mbp.chrzanow.pl,
redakcja strony: Małgorzata Zbroszczyk - koordynator, Katarzyna Kowalska - redaktor, Anna Kosowska-Czak - redaktor, Bogusław Mucha - grafika, Maciej Wołpiuk - projekt informatyczny.