Doceniono chrzanowską kampanię o zrównoważonym transporcie!


Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zaprosiło Chrzanów do udziału w konferencji “Realizacja Europejskiej Polityki Transportowej – Podsumowanie Europejskiego Tygodnia Transportu 2017 w Polsce”, która odbyła się 17.11 2017 r. w Warszawie. W Warszawie z rąk Sekretarza Stanu z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – Kazimierza Smolińskiego, Zastępca Burmistrza ds. Gospodarczych Jolanta Piecuch odebrała pamiątkowy dyplom i podziękowanie za udział w kampanii jako przykład miasta z dobrą praktyką.


Miasto Chrzanów zostało również wyróżnione na konferencji specjalnym pokazem prezentacji dotyczącej przebiegu kampanii w mieście, którą od 7 lat realizuje Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie. Prezentację o działaniach edukacyjnych w Chrzanowie przygotowała i zaprezentowała Olga Nowicka – kierownik Działu Promocji z chrzanowskiej biblioteki i koordynator kampanii w mieście.

ETZT jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Środowiska oraz Dyrekcji Generalnej Komisji Europejskiej ds. Mobilności i Transportu. Podstawowym celem odbywającego się co roku ETZT jest zachęcenie europejskich władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych do wprowadzenia i promowania zrównoważonych środków transportu. Hasło tegorocznej kampanii brzmiało: “Mobilność czysta, współdzielona i inteligentna”.
Głównym celem konferencji było przedstawienie realizacji europejskiej polityki transportowej w zakresie zrównoważonej mobilności i transportu oraz podsumowanie udziału polskich miast i gmin w tegorocznej kampanii ETZT.

Scroll to Top