W listopadzie w ramach akcji “Niska emisja – wielka sprawa, czym dymi komin sąsiada” prowadziliśmy kampanię, skierowaną do mieszkańców Gminy Chrzanów w każdym wieku, która miała na celu ograniczenie zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niską emisją poprzez podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania i korzyści płynących dla ludzkiego zdrowia oraz środowiska z likwidacji tego zjawiska. Jakość wdychanego powietrza dotyczy każdego z nas.

Właściwa jego jakość, a tym samym otaczającego nas środowiska, to lepszy stan naszego zdrowia i samopoczucia. Gmina Chrzanów wzorem innych gmin, postanowiła zaopatrzyć się w czujniki jakości powietrza. Pomiary zanieczyszczenia powietrza z 12 punktów usytuowanych na terenie Chrzanowa dokonywane są przez urządzenia zwane sensorami. Przedstawiane dane mają charakter edukacyjny, a ich celem jest wzrost świadomości społecznej w zakresie zagrożenia wynikającego z zanieczyszczenia powietrza spowodowanego niska emisją, tj. sposobem ogrzewania oraz stosowanym paliwem. Sprawdź: system monitorowania jakości powietrza w gminie Chrzanów

Przestarzałe i niesprawne urządzenia grzewcze, niska jakość węgla, spalanie w piecach odpadów a także nieodpowiedni stan techniczny instalacji kotłowych mogą być przyczyną wielu chorób. Z uwagi na niewielką wysokość kominów stosowanych w mieszkalnictwie, emisja szkodliwych substancji powoduje, przede wszystkim na obszarach gęsto zaludnionych, wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza. Zjawisko to nazywane niską emisją jest poważnym problemem ekologicznym i zdrowotnym lokalnych społeczności.

Dzieci przedszkolne, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjaliści i licealiści wzięli udział w konkurach:
1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli: Niska emisja wielka sprawa – czym dymi komin
2. Konkurs dla szkół podstawowych na najlepszą gazetkę szkolną: Chrońmy powietrze – przeciwdziałajmy niskiej emisji
3. Konkurs na komiks dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich: Dziękuję, nie truję!

W konkursie plastycznym wzięły wdział 4 przedszkola samorządowe, 17 dzieci wraz z opiekunami, wpłynęło 20 prac plastycznych. W konkursie na najlepszą gazetkę szkolną wzięły udział 3 szkoły podstawowe, 15 dzieci wraz z opiekunami, wpłynęły trzy relacje z tworzenia gazetki szkolnej. Na konkurs ekologiczny komis zgłosiły się 3 szkoły, 4 uczniów, wpłynęły 4 prace. Nagrody dla uczniów szkół podstawowych zostały wręczone podczas happenigu na zakończenie projektu 20 listopada 2017. Natomiast nagrody dla dzieci przedszkolnych zostały wręczone 27 listopada 2017 podczas kreatywnych warsztatów recyklingowych.

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wzięli udział w warsztatach ekologicznych w nowoczesnym laboratorium Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii w Miękini. W programie warsztatów: jak zbudować kolektor słoneczny, jak działają ogniwa fotowoltaiczne, wykorzystanie energii wiatru i wody, przyczyny i zapobieganie niskiej emisji. W warsztatach wzięło udział 90 uczniów z II LO w Chrzanowie i I LO w Chrzanowie.

Dorośli mieszkańcy Gminy Chrzanów mogli skorzystać z wykładów i pokazów. Odbyły się dwa pokazy ekologicznego spalania dla dorosłych mieszkańców Chrzanowa “Ekonomiczne palenie w najprostszych piecach i kotłach” oraz wykład z prezentacją dot. aspektów prawnych związanych z odnawialnymi źródłami energii. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jakie projekty realizowane są
w gminie Chrzanów oraz jakie są zasady ich działania i przeprowadzania. Wykład połączony z pokazem pomp ciepła i ogniw fotowoltaicznych. Wzięło w nich udział 60 osób.

Współpraca z firmą Veolia Południe zaowocowała dodatkową ofertą dla przedszkoli i szkół: Dzień Otwarty Chrzanowskiej Ciepłowni. Nauczyciele mogli umawiać grupy na niecodzienne zwiedzanie Ciepłowni z przewodnikiem. Natomiast Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o. o zorganizowało Dni Otwarte w Oczyszczalni Ścieków w Trzebini-Sierszy zwiedzanie mikroelektrowni słonecznej produkującej tzw. zieloną energię


Podsumowanie projektu odbyło w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie 20 listopada 2017. Był to happening – warsztaty ekologiczne z Fundacją Ekologiczną “Arka” z Bielska – Białej. Wzięło w nim udział 185 uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chrzanów. Podczas warsztatów uczestnicy mieli wiele atrakcji: EKO Memory – gra przestrzenna o tematyce zmian klimatycznych i oszczędzania energii, Zielone kino – rowery produkujące prąd napędzają komputer i rzutnik, dzięki czemu można obejrzeć pokaz multimedialny, gra planszowa – przestrzenna gra ekologiczna oraz wystawa “Listy do Ziemi”, którą można oglądać w holu biblioteki do 10 stycznia 2018. Było stanowisko z Zielonymi Grami planszowymi oraz z tabletami na których dzieci mogły zagrać w grę “Czarny Smog”.

Scroll to Top