NATURAlnie w Chrzanowie 2018

W ramach całorocznej kampanii informacyjno-edukacyjnej EKO-CHRZANÓW 2018 realizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie 25 kwietnia odbył się happening uliczny z okazji Światowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Wody.

Obchody Dnia Ziemi i Wody składały się z dwóch części: gry miejskiej i happeningu z konkursami ekologicznymi i części artystycznej “Chcesz być zdrowy, piękny młody, napij się kranowej wody!”

Organizatorem GRY MIEJSKIEJ “TROPAMI PRZYRODY” była Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, grę prowadziła firma Abrys z Poznania (zajmująca się edukacją ekologiczną, a uczestnikami byli uczniowie kl. IV i V – 6 szkół z terenu gminy Chrzanów.

8-osobowe drużyny, które przemieszczały się w plenerze do kolejnych punktów zadaniowych na zasadzie podchodów, tworzyły:

Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Królowej Jadwigi w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Ks. M. Potaczało w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie,
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Szarych Szeregów w Chrzanowie.

Nagrodą w konkursie był zestaw: Scottie Go! wraz z tabletem Lenovo TAB3 A7 dla najlepszej drużyny. Każdy uczestnik gry niezależnie od wyników otrzymał nagrodę w postaci ekologicznej gry edukacyjnej.

Laureatem pierwszej nagrody była SP10 w Chrzanowie.

Drugą część obchodów zleciło Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie, a zorganizowała pracownia – Agencja Kreatywna w Krakowie.

Uczestnikami konkursów ekologicznych byli uczniowie ze szkół podstawowych z terenu gminy Chrzanowa, Libiąża i Trzebini.

Nagrody to laptop, projektor, urządzenie wielofunkcyjne, aparat fotograficzny.

Partnerzy: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie, Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna.

Współpraca: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Chrzanowie

Dodatkowo happeningowi towarzyszyły:

APEL EKOLOGICZNY – Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów
EKO-STOISKA – Centrum Dietetyczne Projekt Zdrowie, Naturhouse, Abrys dla środowiska, Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, Veolia Chrzanów, Czyste Ogrzewanie z Gliwic, I LO Chrzanów, które prowadziło badanie czystości wody, RPWiK w Chrzanowie z saturatorem wody, ZMGK w Chrzanowie, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie – WYSTĘP ZESPOŁÓW MUZYCZNYCH SENIOR SINGERS i ALI i BABKI.

Kampania EKO-CHRZANÓW 2018 kierowana jest do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie i mieszkańców regionu, promuje miasto Chrzanów, jako miejsce przyjazne środowisku naturalnemu, zachowania proekologiczne, zdrowy styl życia oraz edukację w zakresie ekologii, niskiej emisji i zrównoważonego transportu. Kampania składa się z trzech elementów:

Organizacji happeningu z okazji Światowego Dnia Ziemi i Światowego Dnia Wody – 20.04.2018r.
Organizacji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu oraz Dnia bez samochodu – 16-22.09.2018r.
Organizacji działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących niskiej emisji – 20.04 – 30.09. 2018r.

Organizatorzy:

Urząd Miejski w Chrzanowie
Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Chrzanowie
Związek Międzygminny Gospodarka Komunalna w Chrzanowie

Partnerzy:

I Liceum Ogólnokształcące im. St. Staszica w Chrzanowie
Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna

Współpraca: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Chrzanowie.

Patronat: Ryszard Kosowski – Burmistrz Miasta Chrzanowa.

Scroll to Top