Razem możemy więcej: współpraca instytucji kultury

Razem możemy więcej. Dwie instytucje kultury z Chrzanowa: Muzeum w Chrzanowie im. Ireny i Mieczysława Mazarakich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie podpisały porozumienie o współpracy. Muzealnicy i bibliotekarze będą wspólnie upamiętniać dziedzictwo kulturowe ziemi chrzanowskiej przez realizację projektów i działań dla mieszkańców.

Współpracę rozpoczynamy od prac nad Cyfrowym Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Systematycznie będą digitalizowane zbiory Muzeum i zamieszczane w Śląskiej i Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Żmudną pracą zamiany oryginału na wersję cyfrową zajmą się bibliotekarze.

Razem realizujemy także projekt “Solidarni w niepodległości”. Zbieramy materiały upamiętniające rozwój samorządu terytorialnego i przemiany ustrojowe w latach 1980-1990.

Scroll to Top