"Solidarność" i przemiany ustrojowe. Wspominamy okres 1980-1990

Zapraszamy wszystkich mieszkańców ziemi chrzanowskiej do udziału w akcji poszukiwania materiałów związanych z „Solidarnością”, pierwszym okresem jej działalności, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z rozwojem tego ruchu wśród mieszkańców regionu i ich udziałem w przemianach ogólnopolskich. Szukamy wspomnień związanych z przemianami ustrojowymi w latach 1980–1990, ze szczególnym uwzględnieniem organizacji samorządu.

Poszukujemy dokumentów (ulotek, plakatów, pamiątek, fotografii, prasy), informacji, nagrań, relacji i wspomnień.

Zebrane materiały zostaną zdigitalizowane i zwrócone w nienaruszonym stanie właścicielom, a następnie trafią do Cyfrowego Archiwum Ziemi Chrzanowskiej. Na ich podstawie powstanie wystawa i katalog, którą zaprezentujemy w przestrzeni miasta. Uczestnicy akcji będą mogli pomóc w przygotowaniu materiałów i ich prezentacji.

Do akcji włączyli się pierwsi mieszkańcy. Dziękujemy za wypożyczenie archiwaliów do digitalizacji Jadwidze Dudek oraz Eligii i Józefowi Gąsior.

Informacji udziela: Dział Informacji Regionalnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie: tel. 32 763 27 48, e-mail: regionalia@mbp.chrzanow.pl

Strona projektu “Solidarni w niepodległości” https://www.mbp.chrzanow.pl/solidarni/

Projekt Solidarni w niepodległości: otrzymał dofinansowanie ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu “Kultura – Interwencje 2020”.

 

Archiwalia
Scroll to Top